Andorid Rewarded Video Ads – Ödüllü Reklam Ekleme


Android admob reklam birimlerinden bir tanesi olan ödüllü reklam modelini uygulamanıza entegre etmek için kullanacağınız kodları sizlerle paylaşıyoruz. İnşallah işinize yarayacaktır.

Sdk eklemelerini yapalım.
build.gradle(Project) maven eklemesini yapalım

allprojects {
  repositories {
    google()
     maven {
      url "https://maven.google.com"
    }
    jcenter()
  }
}

Not: Aşağıdaki kodun güncel versiyonu(15.0.1) illa ki değişecektir siz güncel olanı bakıp kullanabilirsiniz. Benim yazdığım tarihteki en güncel versiyon budur.

build.gradle(Module:app)

implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:15.0.1'

2. Şimdi MainActiviy.java dosyamızı açıp aşağıdaki kodları yazacağız.
ilk olarak implement etmemiz gereken RewardedVideoAdListener’ı yapıyoruz. ve Sizden Implement etmenizi istediği methodlar olacak onları yanda çıkan kırmızı kutucuğa tıklayarak otomatik oluşturabilirsiniz veya sağ tıklayıp da oluşturabilirsiniz. Ben yine de bunları altta vereceğim. Bir de activity_main.xml layoutunuzda ImageButton oluşturun ve id olarak myButton adını verin.

//Ödüllü reklam için global tanımlama ve Admob sitesinden alacağımız ID Değerleri
//UnitID uygulamanın reklam ID kodudur
  private static final String AD_UNIT_ID = "ca-app-pub-3940256099942544/5224354917";
  //APP ID admobtan oluşturduğunuz ID değeridir. Uygulamanın ID değeri
  private static final String APP_ID = "ca-app-pub-3940256099942544~3347511713";

  private RewardedVideoAd mRewardedVideoAd;

  private ImageButton myButton;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
//Image Button tanımlıyoruz Image Button'a tıklayınca reklam başlatacağız
    myButton= (ImageButton) findViewById(R.id.myButton);

//Video Reklam kodları
    MobileAds.initialize(this, APP_ID);
    mRewardedVideoAd = MobileAds.getRewardedVideoAdInstance(this);
    mRewardedVideoAd.setRewardedVideoAdListener(this);
    loadRewardedVideoAd();

    myButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {

        if (mRewardedVideoAd.isLoaded()) {
          mRewardedVideoAd.show();
        }
      }
    });

  }

  //Video Reklam yükle
  private void loadRewardedVideoAd() {
    if (!mRewardedVideoAd.isLoaded()) {
      mRewardedVideoAd.loadAd(AD_UNIT_ID, new AdRequest.Builder().build());
    }
  }

  @Override
  public void onRewardedVideoAdLoaded() {
    Toast.makeText(this, "onRewardedVideoAdLoaded", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }

  @Override
  public void onRewardedVideoAdOpened() {
    Toast.makeText(this, "onRewardedVideoAdOpened", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }

  @Override
  public void onRewardedVideoStarted() {
    Toast.makeText(this, "onRewardedVideoStarted", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }

  @Override
  public void onRewardedVideoAdClosed() {
    Toast.makeText(this, "onRewardedVideoAdClosed", Toast.LENGTH_SHORT).show();

  }

  @Override
  public void onRewarded(RewardItem rewardItem) {
    Toast.makeText(this, "onRewarded", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }

  @Override
  public void onRewardedVideoAdLeftApplication() {
    Toast.makeText(this, "onRewardedVideoAdLeftApplication", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }

  @Override
  public void onRewardedVideoAdFailedToLoad(int i) {
    Toast.makeText(this, "onRewardedVideoAdFailedToLoad", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }

  @Override
  public void onRewardedVideoCompleted() {
    Toast.makeText(this, "onRewardedVideoCompleted", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }
}

Link: https://developers.google.com/admob/android/rewarded-video

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!