Android AutoCompleteTextView Kullanımı ve Örneği

 • Yazar: Savaş Dersim Çelik
 • Kategori: Android
 • Tarih: Perşembe Haziran 15th, 2017
 • 3.085 Görüntülenme
 • Beğenenler: 0 Like
 • Yorum Yok Yorum Yap

Android AutoCompleteTextView, ayrılmış sözcükleri temel alarak sözcüğü tamamlar; bu nedenle sözcüğün tüm karakterlerini yazmak zorunda kalmazsınız.

Android AutoCompleteTextView düzenlenebilir bir metin alanıdır, kullanıcıların yalnızca bir öneri veya değer seçebileceği bir açılır menüde bir öneri listesi görüntüler.

Android AutoCompleteTextView, EditText sınıfının alt sınıfıdır. MultiAutoCompleteTextView, AutoCompleteTextView sınıfının alt sınıfıdır.

Bu örnekte, otomatik tamamlama metin görünümünde programlama dilleri görüntüleniyor. Tüm programlama dilleri dize dizininde saklanır. Dizinin içeriğini görüntülemek için ArrayAdapter sınıfını kullanıyoruz.

Android’de otomatik tamamlama metin görünümünün basit bir örneğini görelim.

activity_main.xml

AutoCompleteTextView ve TextView öğesini sürükleyin, şimdi activity_main.xml dosyası şu şekildedir:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity" >


  <AutoCompleteTextView
    android:id="@+id/autoCompleteTextView1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="73dp"
    android:text="Ara..." />

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="36dp"
    android:text="Lütfen Bir Programlama Dili Seçin!"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_centerHorizontal="true" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:textSize="25dp"
    android:text="Webinyo.COM" />
</RelativeLayout>
activity_main.xml

AutoCompleteTextView kodunu yazalım

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.graphics.Color;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.AutoCompleteTextView;

public class MainActivity extends Activity {
  String[] language ={"C","C++","Java",".NET","iPhone","Android","ASP.NET","PHP"};
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    //Creating the instance of ArrayAdapter containing list of language names
    ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>
        (this,android.R.layout.select_dialog_item,language);
    //Getting the instance of AutoCompleteTextView
    AutoCompleteTextView actv= (AutoCompleteTextView)findViewById(R.id.autoCompleteTextView1);
    actv.setThreshold(1);//will start working from first character
    actv.setAdapter(adapter);//setting the adapter data into the AutoCompleteTextView
    actv.setTextColor(Color.RED);

  }

}

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!