[:tr]Android AutoCompleteTextView Kullanımı ve Örneği[:en]Android AutoCompleteTextView Example

 • Yazar: Savaş Dersim Çelik
 • Kategori: Android
 • Tarih: 15 Haziran 2017
 • 2.554 Görüntülenme
 • Beğenenler: 0 Like
 • Yorum Yok Yorum Yap

[:tr]Android AutoCompleteTextView, ayrılmış sözcükleri temel alarak sözcüğü tamamlar; bu nedenle sözcüğün tüm karakterlerini yazmak zorunda kalmazsınız.

Android AutoCompleteTextView düzenlenebilir bir metin alanıdır, kullanıcıların yalnızca bir öneri veya değer seçebileceği bir açılır menüde bir öneri listesi görüntüler.

Android AutoCompleteTextView, EditText sınıfının alt sınıfıdır. MultiAutoCompleteTextView, AutoCompleteTextView sınıfının alt sınıfıdır.

Bu örnekte, otomatik tamamlama metin görünümünde programlama dilleri görüntüleniyor. Tüm programlama dilleri dize dizininde saklanır. Dizinin içeriğini görüntülemek için ArrayAdapter sınıfını kullanıyoruz.

Android’de otomatik tamamlama metin görünümünün basit bir örneğini görelim.

activity_main.xml

AutoCompleteTextView ve TextView öğesini sürükleyin, şimdi activity_main.xml dosyası şu şekildedir:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity" >


  <AutoCompleteTextView
    android:id="@+id/autoCompleteTextView1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="73dp"
    android:text="Ara..." />

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="36dp"
    android:text="Lütfen Bir Programlama Dili Seçin!"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_centerHorizontal="true" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:textSize="25dp"
    android:text="Webinyo.COM" />
</RelativeLayout>
activity_main.xml

AutoCompleteTextView kodunu yazalım

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.graphics.Color;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.AutoCompleteTextView;

public class MainActivity extends Activity {
  String[] language ={"C","C++","Java",".NET","iPhone","Android","ASP.NET","PHP"};
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    //Creating the instance of ArrayAdapter containing list of language names
    ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>
        (this,android.R.layout.select_dialog_item,language);
    //Getting the instance of AutoCompleteTextView
    AutoCompleteTextView actv= (AutoCompleteTextView)findViewById(R.id.autoCompleteTextView1);
    actv.setThreshold(1);//will start working from first character
    actv.setAdapter(adapter);//setting the adapter data into the AutoCompleteTextView
    actv.setTextColor(Color.RED);

  }

}

[:en]Android AutoCompleteTextView completes the word based on the reserved words, so no need to write all the characters of the word.

Android AutoCompleteTextView is a editable text field, it displays a list of suggestions in a drop down menu from which user can select only one suggestion or value.

Android AutoCompleteTextView is the subclass of EditText class. The MultiAutoCompleteTextView is the subclass of AutoCompleteTextView class.

In this example, we are displaying the programming languages in the autocompletetextview. All the programming languages are stored in string array. We are using the ArrayAdapter class to display the array content.

Let’s see the simple example of autocompletetextview in android.

activity_main.xml

Drag the AutoCompleteTextView and TextView from the pallete, now the activity_main.xml file will like this:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity" >


  <AutoCompleteTextView
    android:id="@+id/autoCompleteTextView1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="73dp"
    android:text="Ara..." />

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="36dp"
    android:text="Lütfen Bir Programlama Dili Seçin!"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_centerHorizontal="true" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:textSize="25dp"
    android:text="Webinyo.COM" />
</RelativeLayout>
activity_main.xml

Let’s write the code of AutoCompleteTextView

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.graphics.Color;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.AutoCompleteTextView;

public class MainActivity extends Activity {
  String[] language ={"C","C++","Java",".NET","iPhone","Android","ASP.NET","PHP"};
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    //Creating the instance of ArrayAdapter containing list of language names
    ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>
        (this,android.R.layout.select_dialog_item,language);
    //Getting the instance of AutoCompleteTextView
    AutoCompleteTextView actv= (AutoCompleteTextView)findViewById(R.id.autoCompleteTextView1);
    actv.setThreshold(1);//will start working from first character
    actv.setAdapter(adapter);//setting the adapter data into the AutoCompleteTextView
    actv.setTextColor(Color.RED);

  }

}

[:]

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!