[:tr]Android CheckBox Kullanımı ve Örneği[:en]Android CheckBox Example

 • Yazar: Savaş Dersim Çelik
 • Kategori: Android
 • Tarih: 11 Haziran 2017
 • 2.459 Görüntülenme
 • Beğenenler: 0 Like
 • Yorum Yok Yorum Yap

[:tr]Android CheckBox, işaretli veya işaretlenmemiş iki durum düğmesinin bir türüdür.

Onay kutularının çok fazla kullanılması olabilir. Örneğin, kullanıcının hobisini bilmek, belirli eylemi etkinleştirmek / devre dışı bırakmak vb. Için kullanılabilir.

Android CheckBox sınıfı, CompoundButton sınıfının alt sınıfıdır.

Android.widget.CheckBox sınıfı, CheckBox’ları oluşturma olanağı sağlar.

CheckBox sınıfında View, TextView ve Button sınıflarının devralınan yöntemleri vardır. Bazıları şöyledir:

Method Açıklama
public boolean isChecked() Aksi takdirde işaretlenirse true, aksi halde false döndürür.
public void setChecked(boolean status) CheckBox durumunu değiştirir.
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity" >

  <CheckBox
    android:id="@+id/checkBox1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:text="Pizza" />

  <CheckBox
    android:id="@+id/checkBox2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_toRightOf="@+id/checkBox1"
    android:text="Kahve" />

  <CheckBox
    android:id="@+id/checkBox3"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_toRightOf="@+id/checkBox2"
    android:text="Hamburger" />

  <Button
    android:id="@+id/button1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@+id/checkBox2"
    android:layout_marginTop="32dp"
    android:layout_toLeftOf="@+id/checkBox3"
    android:text="EKLE" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginBottom="125dp"
    android:text="Webinyo.COM"
    android:textSize="24sp" />

</RelativeLayout>
MainActivity.java
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.*;

public class MainActivity extends Activity {
  CheckBox pizza,coffe,burger;
  Button buttonOrder;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    addListenerOnButtonClick();
  }
  public void addListenerOnButtonClick(){
    //Getting instance of CheckBoxes and Button from the activty_main.xml file
    pizza=(CheckBox)findViewById(R.id.checkBox1);
    coffe=(CheckBox)findViewById(R.id.checkBox2);
    burger=(CheckBox)findViewById(R.id.checkBox3);
    buttonOrder=(Button)findViewById(R.id.button1);

    //Applying the Listener on the Button click
    buttonOrder.setOnClickListener(new OnClickListener(){

      @Override
      public void onClick(View view) {
        int totalamount=0;
        StringBuilder result=new StringBuilder();
        result.append("Seçilen Ürün");
        if(pizza.isChecked()){
          result.append("\nPizza 100 TL");
          totalamount+=100;
        }
        if(coffe.isChecked()){
          result.append("\nKahve 50 TL");
          totalamount+=50;
        }
        if(burger.isChecked()){
          result.append("\nHamburger 120 TL");
          totalamount+=120;
        }
        result.append("\nToplam: "+totalamount+" TL");
        //Displaying the message on the toast
        Toast.makeText(getApplicationContext(), result.toString(), Toast.LENGTH_LONG).show();
      }

    });
  }
}

[:en]Android CheckBox is a type of two state button either checked or unchecked.

There can be a lot of usage of checkboxes. For example, it can be used to know the hobby of the user, activate/deactivate the specific action etc.

Android CheckBox class is the subclass of CompoundButton class.

The android.widget.CheckBox class provides the facility of creating the CheckBoxes.

There are many inherited methods of View, TextView, and Button classes in the CheckBox class. Some of them are as follows:

Method Description
public boolean isChecked() Returns true if it is checked otherwise false.
public void setChecked(boolean status) Changes the state of the CheckBox.
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity" >

  <CheckBox
    android:id="@+id/checkBox1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:text="Pizza" />

  <CheckBox
    android:id="@+id/checkBox2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_toRightOf="@+id/checkBox1"
    android:text="Kahve" />

  <CheckBox
    android:id="@+id/checkBox3"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_toRightOf="@+id/checkBox2"
    android:text="Hamburger" />

  <Button
    android:id="@+id/button1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@+id/checkBox2"
    android:layout_marginTop="32dp"
    android:layout_toLeftOf="@+id/checkBox3"
    android:text="EKLE" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginBottom="125dp"
    android:text="Webinyo.COM"
    android:textSize="24sp" />

</RelativeLayout>
MainActivity.java
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.*;

public class MainActivity extends Activity {
  CheckBox pizza,coffe,burger;
  Button buttonOrder;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    addListenerOnButtonClick();
  }
  public void addListenerOnButtonClick(){
    //Getting instance of CheckBoxes and Button from the activty_main.xml file
    pizza=(CheckBox)findViewById(R.id.checkBox1);
    coffe=(CheckBox)findViewById(R.id.checkBox2);
    burger=(CheckBox)findViewById(R.id.checkBox3);
    buttonOrder=(Button)findViewById(R.id.button1);

    //Applying the Listener on the Button click
    buttonOrder.setOnClickListener(new OnClickListener(){

      @Override
      public void onClick(View view) {
        int totalamount=0;
        StringBuilder result=new StringBuilder();
        result.append("Seçilen Ürün");
        if(pizza.isChecked()){
          result.append("\nPizza 100 TL");
          totalamount+=100;
        }
        if(coffe.isChecked()){
          result.append("\nKahve 50 TL");
          totalamount+=50;
        }
        if(burger.isChecked()){
          result.append("\nHamburger 120 TL");
          totalamount+=120;
        }
        result.append("\nToplam: "+totalamount+" TL");
        //Displaying the message on the toast
        Toast.makeText(getApplicationContext(), result.toString(), Toast.LENGTH_LONG).show();
      }

    });
  }
}

 [:]

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!