[:tr]Android Spinner Kullanımı ve Örneği[:en]Android Spinner Example

 • Yazar: Savaş Dersim Çelik
 • Kategori: Android
 • Tarih: 15 Haziran 2017
 • 5.994 Görüntülenme
 • Beğenenler: 1 Like
 • Yorum Yok Yorum Yap

[:tr]Android Spinner, AWT veya Swing’in combobox’una benziyor. Kullanıcıya yalnızca bir öğe seçilebilecek çoklu seçenekleri görüntülemek için kullanılabilir.

Android döndürücü, son kullanıcının yalnızca bir değer seçebileceği birden çok değer içeren açılır menü gibidir.

Android spinner, AdapterView ile ilişkilidir. Dolayısıyla, bağlayıcı sınıflarından birisini döndürücü ile kullanmanız gerekir.

Android Spinner sınıfı, AsbSpinner sınıfının alt sınıfıdır.

Bu örnekte, şehir listesini görüntüleyeceğiz. şehir listesini kaydetmek için ArrayAdapter sınıfını kullanmanız gerekir.

Android’de spinner’ın basit bir örneğini görelim.

activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity" >


  <Spinner
    android:id="@+id/spinner1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_marginTop="214dp" />
  
</RelativeLayout>
MainActivity.java
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Spinner;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity implements
    AdapterView.OnItemSelectedListener {

  String[] country = { "Ankara", "İstanbul", "Tunceli", "İzmir", "Tokat", };

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    //Getting the instance of Spinner and applying OnItemSelectedListener on it
    Spinner spin = (Spinner) findViewById(R.id.spinner1);
    spin.setOnItemSelectedListener(this);

    //Creating the ArrayAdapter instance having the country list
    ArrayAdapter aa = new ArrayAdapter(this,android.R.layout.simple_spinner_item,country);
    aa.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
    //Setting the ArrayAdapter data on the Spinner
    spin.setAdapter(aa);
  }


  //Performing action onItemSelected and onNothing selected
  @Override
  public void onItemSelected(AdapterView<?> arg0, View arg1, int position,long id) {
    Toast.makeText(getApplicationContext(),country[position] ,Toast.LENGTH_LONG).show();
  }

  @Override
  public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) {
    // TODO Auto-generated method stub

  }

}

[:en]Android Spinner is like the combox box of AWT or Swing. It can be used to display the multiple options to the user in which only one item can be selected by the user.

Android spinner is like the drop down menu with multiple values from which the end user can select only one value.

Android spinner is associated with AdapterView. So you need to use one of the adapter classes with spinner.

Android Spinner class is the subclass of AsbSpinner class.

In this example, we are going to display the country list. You need to use ArrayAdapter class to store the country list.

Let’s see the simple example of spinner in android.

activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity" >


  <Spinner
    android:id="@+id/spinner1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_marginTop="214dp" />
  
</RelativeLayout>
MainActivity.java
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Spinner;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity implements
    AdapterView.OnItemSelectedListener {

  String[] country = { "Ankara", "İstanbul", "Tunceli", "İzmir", "Tokat", };

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    //Getting the instance of Spinner and applying OnItemSelectedListener on it
    Spinner spin = (Spinner) findViewById(R.id.spinner1);
    spin.setOnItemSelectedListener(this);

    //Creating the ArrayAdapter instance having the country list
    ArrayAdapter aa = new ArrayAdapter(this,android.R.layout.simple_spinner_item,country);
    aa.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
    //Setting the ArrayAdapter data on the Spinner
    spin.setAdapter(aa);
  }


  //Performing action onItemSelected and onNothing selected
  @Override
  public void onItemSelected(AdapterView<?> arg0, View arg1, int position,long id) {
    Toast.makeText(getApplicationContext(),country[position] ,Toast.LENGTH_LONG).show();
  }

  @Override
  public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) {
    // TODO Auto-generated method stub

  }

}

[:]

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!