Android ToggleButton Kullanımı ve Örneği

 • Yazar: Savaş Dersim Çelik
 • Kategori: Android
 • Tarih: Salı Haziran 6th, 2017
 • 2.554 Görüntülenme
 • Beğenenler: 0 Like
 • Yorum Yok Yorum Yap

Android Toggle Düğmesi, düğmedeki kontrol / kontrolsüz (Açık / Kapalı) durumunu görüntülemek için kullanılabilir.

Kullanıcının iki durumu arasındaki ayarı değiştirmesi gerekiyorsa yararlıdır. Açık / Kapalı Ses, Wifi, Bluetooth vb. Için kullanılabilir.

Android 4.0’dan bu yana, kaydırıcı kontrolü sağlayan geçiş düğmesi başka bir türü vardır.

Android ToggleButton ve Switch, CompoundButton sınıfının alt sınıflarıdır.

Android ToggleButton Sınıfı

ToggleButton sınıfı, geçiş düğmesi oluşturma olanağı sağlar.

ToggleButton Sınıfının XML Öznitelikleri

ToggleButton sınıfının 3 XML öznitelikleri.
XML Attribute Description
android:disabledAlpha Devre dışı bırakıldığında göstergeye uygulanacak alfa.
android:textOff İşaretlenmediğinde düğme metni.
android:textOn İşaretlendiğinde düğme metni.

Methods of ToggleButton class

The widely used methods of ToggleButton class are given below.

Method Description
CharSequence getTextOff() Düğme işaretlenmiş durumda değilken metni döndürür.
CharSequence getTextOn() Düğmesi işaretli durumda olduğunda metni döndürür.
void setChecked(boolean checked) Bu düğmenin işaretli durumunu değiştirir.
activity_main.xml

Düzen için iki geçiş düğmesini ve bir düğmeyi sürükleyin. Activity_main.xml dosyası şu şekilde görünecektir:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"
  tools:context="com.example.sdc.togglebuttonkullanimi.MainActivity"
  tools:showIn="@layout/activity_main">

  <ToggleButton
    android:id="@+id/toggleButton1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_marginLeft="60dp"
    android:layout_marginTop="18dp"
    android:text="ToggleButton1"
    android:textOff="KAPATLI"
    android:textOn="ACIK" />

  <ToggleButton
    android:id="@+id/toggleButton2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginLeft="44dp"
    android:text="ToggleButton2"
    android:textOff="KAPATLI"
    android:textOn="ACIK"
    android:layout_alignBaseline="@+id/toggleButton1"
    android:layout_alignBottom="@+id/toggleButton1"
    android:layout_alignParentEnd="true"
    android:layout_marginEnd="71dp" />

  <Button
    android:id="@+id/button1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@+id/toggleButton2"
    android:layout_marginTop="82dp"
    android:layout_toRightOf="@+id/toggleButton1"
    android:text="GONDER" />

</RelativeLayout>
MainActivity.java
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;
import android.widget.ToggleButton;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private ToggleButton toggleButton1, toggleButton2;
  private Button buttonGonder;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
    setSupportActionBar(toolbar);

    toggleButtonTikla();
    
  }

  public void toggleButtonTikla(){

    toggleButton1=(ToggleButton)findViewById(R.id.toggleButton1);
    toggleButton2=(ToggleButton)findViewById(R.id.toggleButton2);
    buttonGonder=(Button)findViewById(R.id.button1);

    buttonGonder.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){

      @Override
      public void onClick(View view) {
        StringBuilder result = new StringBuilder();
        result.append("Toggle Button 1 : ").append(toggleButton1.getText());
        result.append("\nToggle Button 2 : ").append(toggleButton2.getText());
        //Displaying the message in toast
        Toast.makeText(getApplicationContext(), result.toString(),Toast.LENGTH_LONG).show();
      }

    });

  }
}

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!