AYM’nin İptal Ettiği ‘İnternet Sitesi Kapatma’ Maddesi Yeniden Meclis’te


AYM

Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) daha önce geri dönen ve torba teklifte yer alan düzenlemeye göre, “milli güvenlik”, “kamu düzeninin korunması”, “suç işlenmesinin önlenmesi”,” genel sağlık” ve “ kişilerin hak ve özgürlüklerin korunması” gibi soyut gerekçelerle Başbakanlık ve Bakanlıkların talebi üzerine, TİB’e internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması, erişimin engellenmesi yetkisi veriliyor. Erişim engelleme kararı, sadece ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ve içerik için değil, internet sitesinin tümüne yönelik olarak yapılabilmesinin önünü açıyor. Karar 4 saat içerisinde uygulanabilecek.

TBMM’den daha önce geçirilen, ancak Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal ettiği “sakıncalı sitelerin” idarenin kararıyla kapatılması hükmü, yeniden TBMM Genel Kurulu’na geldi.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine başlanan, 26 kanunda değişiklik öngören torba yasa, internete getirdiği yasaklarla yeni bir dönemin de habercisi.

İLGİLİ BAKANLAR VE BAŞBAKAN

Zete’den Hülya Karabağlı’nın haberine göre, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu’nda da değişiklik öngören düzenlemeye göre, “ Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Başbakanlık veya millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili bakanlıkların talebi üzerine Başkanlık tarafından internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.

Karar, Başkanlık tarafından derhâl erişim sağlayıcılara ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilecek.

DÖRT SAAT İÇİNDE UYGULANACAK

İçerik çıkartılması veya erişimin engellenmesi kararının gereği, derhâl ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilecek.

Başbakanlık veya ilgili bakanlıkların talebi üzerine Başkanlık tarafından verilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı, Başkanlık tarafından, yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulacak. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklayacak aksi hâlde, karar kendiliğinden kalkacak.

Erişimin engellenmesi kararları, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm, ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilecek.

İNTERNET SİTESİNİN TÜMÜNE YÖNELİK YASAK

Erişimin engellenmesinin mümkün olmadığı durumlarda ya da ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.

Suça konu internet içeriklerini oluşturan ve yayanlar hakkında Başkanlık tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Bu suçların faillerine ulaşmak için gerekli olan bilgiler içerik, yer ve erişim sağlayıcılar tarafından hâkim kararı üzerine adli mercilere verilecek. Bu bilgileri vermeyen içerik, yer ve erişim sağlayıcıların sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

PARA CEZALARI

İçeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen erişim sağlayıcılar ile ilgili içerik ve yer sağlayıcılara elli bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek.

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!