Bilimle İlgili Düşündürücü 5 Söz


“Bilimin ne olduğunu sanıyorsunuz? Bilimin büyülü olan bir tarafı yok. Bilim, doğayı dikkatlice ve tüm detaylarıyla gözlemenin sistematik bir yoludur ve bu sırada edindiğimiz sonuçları değerlendirirken tutarlı bir mantığı takip etmektir. Bunun tam olarak hangi kısmıyla alıp veremediğiniz var? Tüm detaylarıyla incelemek konusunda mı? Yoksa dikkatli gözlemler yapmak mı? Sistematik yaklaşmak mı? Yoksa tutarlı bir mantığı takip etmek mi?” (Dr. Steven Novella)

“İnsanlar sürekli ‘Bilim her şeyi bilmiyor!’ deyip duruyor. E herhalde bilim her şeyi bilmediğini biliyor. Eğer her şeyi bilseydi, artık dururdu. Ama bilimin her şeyi bilmiyor oluşu, aradaki bilinmeyen boşlukları size en çekici gelen peri masalıyla, kafanıza göre doldurabileceğiniz anlamına gelmiyor.” (Dara O’Briain)

“Bilim, bilgi ile cehalet arasındaki cephede çalışır. Bilmediğimiz şeyler olduğunu kabul etmekten korkmayız. Bunda utanılacak bir şey yok. Utanılması gereken, tüm cevaplara sahipmişiz gibi davranmaktır.” (Neil deGrasse Tyson)

“Bilim ve teknolojiye zarif bir şekilde bağlı olan; ancak bilim ve teknoloji hakkında neredeyse hiçbir şey bilmeyenlerden oluşan bir toplumda yaşıyoruz.” (Carl Edward Sagan)

“Çocuklar, büyük müzisyenlere ve aktörlere hayranlık duydukları gibi büyük bilim insanlarına da hayranlık duyduklarında medeniyet bir sonraki seviyeye sıçramış olacaktır.” (Brian Greene)

“Peki ama neden? Neden bu kadar uğraşıyorsunuz? Tüm bunların amacı nedir?” (Muhabir)

“Neden mi? Çünkü yapabiliyoruz!” (Adam Savage)

Kaynaklar:

1- Bilim ve Yaşam İle İlgili Özlü ve İlginç Sözler, Evrim Ağacı

2- Science, Wikiquote

3- 30 Brilliant Scientist Quotes, Famous Scientists

4- Science Quotes, BrainyQuote

5- Quotes About Science, goodreads

Etiketler

Van

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!