Görsel Zekası Zirvede Olanların Bile Zorlanacağı Bu Algı Testini Geçebilir misin?


Görsel algı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğidir ve bu algılama durumu, daha çok göz ve görmeyi akla getirse de, beyin ve onun işlemleriyle açıklanabilecek olgulardan birisidir. 

Somut problemlerin, zihnin derinlerinde yer edinmiş bellekte geçtiği filtredir adeta.

Bakalım siz görsel algılama konusunda zihniniz ile ne kadar işbirliği içindesiniz!

1. Görsel algılamanı karıştırarak başlayalım! Hangi bina daha uzakta?

2. Boşluğa hangi şekil gelmelidir desek?

3. Kafandan yapmaya çalış! İşlemin sonucu sence ne?

4. Peki buradaki boşluğa hangisi gelmeli diye sorsak?

5. Son Durum Paradoksu

Kaçırıldınız ve dünya üzerinde bilmediğiniz bir yere bırakıldınız. mevsim yaz ve etraf aydınlık. Sizi kaçıranlar, zekaya saygılı suçlular ve elinize tek bir pusula verdiler. Siz bu pusulayı kullanarak 100km doğuya, 100km güneye, 100km batıya ve 100km kuzeye gittiniz ve farkettiniz ki yürümeye başladığınız ilk yerdesiniz. Tam bu esnada ciddi sorumuz şu: Sıcaktan bitkin mi düşersiniz yoksa soğuktan burnunuz mu kızarır?

Peki, sence?

6. Peki, buradaki boşluğa hangisi gelmeli?

7. Bir de buna bakmanı isteyeceğiz!

EIGHT. Burada toplamda kaç üçgen var diye sorsak bir de?

9. Son soru: Buradaki boşluğa gelmesi gerekeni de seç bakalım!

Zihin sarayında gezinen bir delisin!

İşte hem algısı hem de zekâsı ile fırtınalar estirecek bir beyin daha! İnsan beyninin ilk dili olarak kabul edilen görsel zeka, beynimizin, düşünebildiğini resimlerle ya da fotoğraflarla anlatmasıyla hayatımızda yer edinir ve süre gelen hayatımız boyunca bizimle birliktedir. Sen de bu süreci en verimli şekilde kullanabilen ve yüksek algılama kapasiten sayesinde aralarında ilişki olmayan ve kolay kolay da kurulamayacak soyut ve somut olgular arasında kusursuz ve etkili ilişkiler kurabilen, analitik düşünebilen ve en önemlisi zihinsel işlevleri uyumlu bir şekilde belirli bir amaca yönelik olarak kullanabilen bir bireysin. Kendi beyninde geliştirdiğin bu yeteneğin sayesinde problemleri kolayca algılayıp, soyut kavramları dahi, anında zihin sarayında somut bir hale getirebiliyorsun. Bu sayede nerede, nasıl davranman gerektiğini şıp diye anlayabiliyorsun. İnsanla dolmuş bu dünyanın, senin gibilere daha çok ihtiyacı var!

Delilik sınırlarını aşmış bir empatsın!

Görsel algıları sonuna kadar açık pırıl pırıl bir beyin daha! Görsel zekası yüksek bir insan olduğun ortada. Fakat sen, doğuştan gelen bu zekaya körü körüne bağlanmayıp, bir yandan da akıllıca davranmayı kural edinmiş bir bireysin. Öyle ki, zihninde bir hedef belirledikten sonra bunu, aklının derinlerinde yer edinmiş tecrübe ve çözümleme yeteneğin ile analiz edip, davranışlarına buna göre yön veriyorsun. Zeki bir insan, karşısındakinin niyetini daha iyi anlayabilir. Ancak senin gibi akıllı bir insan, satır aralarını daha iyi okuyarak, o niyetle nasıl baş edeceğini, çıkarımlarını nasıl yorumlayıp, nasıl faydaya dönüştüreceğini bilir. Sen de, bu okuduğun satır aralarından çıkan bilgi ve birikimi, kendine saklamayan ve çevresini aydınlatmak için kullanan bir insan olmuşsun. Unutma ki, insanlar zeki doğabilir ama herkes hem zeki olup hem de akıllıca davranamaz!

Akıl köprüsünde gezinen bir gezginsin!

Sen, yaşam denilen bu uzun yolculuğu kalbiyle birlikte sürdürmeyi tercih eden, duygusal zekâsı oldukça gelişmiş, mantıksal zekâsının da potansiyeli oldukça yüksek olan bir bireysin. Hayat sandalının üzerinde dengede kalmaya çalışan ve en ufak şeylerden dahi mutluluk çıkarma yetisine sahipsin. Pek çok insanın taşımakta zorlandığı, hayatın omuzlarına yüklediği bu yükü hafifletmeye çalışan, sosyal algıları da oldukça gelişmiş bir bireysin. Olayların en derinine inebilme kabiliyetine sahip olsan da, yüzeysel bir bakış açısıyla dahi işlerini yürütebiliyorsun. Böylece hayatın biz insanlara ne zaman sunacağı belli olmayan hediyelerine karşı da tetikte bekliyorsun. Bunların ötesinde içindeki potansiyeli artık insanlık ile paylaşmanın ve zekânın derin sularında kulaç atmanın vakti çoktan geldi! Haydi artık!

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!