OTOMOTİVDE STRATEJİ BELGESİ


Ülkemizde otomotiv sektöründe strateji belgesi ve 2016-2019 yıllarını kapsayan eylem planı 16 Mart 2016 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu’nun kararı ile yayınlanmıştır.

Akabinde belge kapsamında Eylem Planı’nda yer alan eylemlerin gelişimi ile ilgili bir durum değerlendirmesi yapılmıştır.

Eylem planındaki eylemlerin gerçekleştirilmesi, otomotiv sektöründe küresel rekabet gücünün artması ve 2023 vizyonundaki hedeflere ulaşılabilmesi bakımından sözkonusu strateji belgesinin takibi ve gereğinin yapılması büyük önem arz etmektedir.

Bu hedefleri sıralamak gerekirse;

1-Yerli marka araç üretimi için gerekli altyapıyı oluşturmak

2-Sektörün markalaşma kabiliyetini ve küresel rekabet gücünü artırmak

3-Otomotiv sektörünün güçlendirilmesine yönelik hukuki ve idari düzenlemeleri geliştirmek

Ana hedefler kapsamında gerçekleştirilecek eylem planlarına bir göz atıldığında; “ülkemizde üretilmesi büyük önem arz eden aksam ve sistemler belirlenecek, söz konusu parçaların üretimi “ Ulusal odak” projesi adı altında desteklenecektir” ve “teknik servislere yönelik işlemlerin tek elden yürütülmesi amacıyla web portalı geliştirilecektir” eylemler bulunmaktadır.

Bu iki eylem değerlendirildiğinde; birincisinde otomotiv sektöründeki yedek parçaların ülkemizdeki üretiminin teşvik edileceğini ve isabetli bir eylem olduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla yedek parça üretimi yapan firmaların biraz daha yerlileşme odaklı çalışması önem arz etmektedir.

İkinci eylem ile de Onaylanmış kuruluşlar ve teknik servislerle Bakanlık arasındaki bilgi / belge alışverişinin çevrim içi ortama alınması amacıyla çalışmaların devam ettiği anlaşılmaktadır.

Ancak sözkonusu eylem planları arasında yedek parça üretim ve montajı ile ilgili de birkaç eylem planı olsa bu alanla ilgili daha iyi olurdu şeklinde düşünüyorum.

Çünkü otomotiv için birinci dereceden önemli olan konuların başında yedek parça sektörü gelmektedir. Otomotiv sektörünün içerisinde önemli bir alana sahip olan bu alanla ilgilide yapmış olduğumuz internet araştırmasında da önemli yerlere rastlamak mümkün.

Örnek vermek gerekirse adeta müşterisinin derdine deva bu yerin ismini zikretmek gerekiyor.  https://www.yedekparcatr.com/ bu adres internet sitesi anlamında tüm kalifikasyonları barındırıyor ve müşteri gözünde de aranan bir site halini almıştır.

Bu site ile ilgili her kimle bilgi alışverişinde bulunursam güzel ifadelerin kullanıldığına tanık olmuşumdur. Çünkü yedek parça alanında her istediğimiz bilgiyi ve malzemeyi kolaylıkla edinebiliyoruz.

Etiketler

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!