PHP

PHP 5 Çok Boyutlu Diziler


Bu yazının daha önce, anahtar / değer çiftlerinin tek bir listesi olan dizileri tanımladık.

Bununla birlikte, bazen birden fazla anahtarla değerleri saklamanız gerekir.

Bu, çok boyutlu dizilerde saklanabilir.

Çok boyutlu bir dizi, bir veya daha fazla dizi içeren bir dizidir.

PHP, iki, üç, dört, beş veya daha fazla seviyeli derin çok boyutlu dizileri anlar. Bununla birlikte, üç kattan fazla diziler çoğu insanın yönetmesi zordur.

Bir dizinin boyutu, bir öğe seçmeniz gereken indekslerin sayısını belirtir.

 • İki boyutlu bir dizi için bir eleman seçmek için iki indeks gereklidir
 • Üç boyutlu bir dizi için bir eleman seçmek için üç indeks gereklidir
PHP – İki Boyutlu Diziler

İki boyutlu bir dizi, bir dizilerin dizisidir (üç boyutlu bir dizi, dizilerin dizilerinden oluşan bir dizidir).

Önce, aşağıdaki tabloya bir göz atın:

Adı Stok Satılan
Volvo 22 18
BMW 15 13
Saab 5 2
Land Rover 17 15

Yukarıdaki tablodaki verileri iki boyutlu bir dizide saklarız:

$cars = array
 (
 array("Volvo",22,18),
 array("BMW",15,13),
 array("Saab",5,2),
 array("Land Rover",17,15)
 );

Şimdi iki boyutlu $araba dizisi dört dizi içeriyor ve iki dizin var: satır ve sütun.

To get access to the elements of the $cars array we must point to the two indices (row and column):

<?php
echo $araba[0][0].": Stok: ".$cars[0][1].", Satilan: ".$araba[0][2].".<br>";
echo $araba[1][0].": Stok: ".$cars[1][1].", Satilan: ".$araba[1][2].".<br>";
echo $araba[2][0].": Stok: ".$cars[2][1].", Satilan: ".$araba[2][2].".<br>";
echo $araba[3][0].": Stok: ".$cars[3][1].", Satilan: ".$araba[3][2].".<br>";
?>

$araba dizisinin elemanlarını almak için başka bir For döngüsüne bir For döngüsü de koyabiliriz (yine de iki dizini işaret etmek zorundayız):

<?php
for ($row = 0; $row < 4; $row++) {
 echo "<ul>";
 for ($col = 0; $col < 3; $col++) {
  echo "<li>".$araba[$row][$col]."</li>";
 }
 echo "</ul>";
}
?>

 

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!