PHP

[:tr]PHP 5 Çok Boyutlu Diziler[:en]PHP 5 Multidimensional Arrays


[:tr]

Bu yazının daha önce, anahtar / değer çiftlerinin tek bir listesi olan dizileri tanımladık.

Bununla birlikte, bazen birden fazla anahtarla değerleri saklamanız gerekir.

Bu, çok boyutlu dizilerde saklanabilir.

Çok boyutlu bir dizi, bir veya daha fazla dizi içeren bir dizidir.

PHP, iki, üç, dört, beş veya daha fazla seviyeli derin çok boyutlu dizileri anlar. Bununla birlikte, üç kattan fazla diziler çoğu insanın yönetmesi zordur.

Bir dizinin boyutu, bir öğe seçmeniz gereken indekslerin sayısını belirtir.

 • İki boyutlu bir dizi için bir eleman seçmek için iki indeks gereklidir
 • Üç boyutlu bir dizi için bir eleman seçmek için üç indeks gereklidir
PHP – İki Boyutlu Diziler

İki boyutlu bir dizi, bir dizilerin dizisidir (üç boyutlu bir dizi, dizilerin dizilerinden oluşan bir dizidir).

Önce, aşağıdaki tabloya bir göz atın:

Adı Stok Satılan
Volvo 22 18
BMW 15 13
Saab 5 2
Land Rover 17 15

Yukarıdaki tablodaki verileri iki boyutlu bir dizide saklarız:

$cars = array
 (
 array("Volvo",22,18),
 array("BMW",15,13),
 array("Saab",5,2),
 array("Land Rover",17,15)
 );

Şimdi iki boyutlu $araba dizisi dört dizi içeriyor ve iki dizin var: satır ve sütun.

To get access to the elements of the $cars array we must point to the two indices (row and column):

<?php
echo $araba[0][0].": Stok: ".$cars[0][1].", Satilan: ".$araba[0][2].".<br>";
echo $araba[1][0].": Stok: ".$cars[1][1].", Satilan: ".$araba[1][2].".<br>";
echo $araba[2][0].": Stok: ".$cars[2][1].", Satilan: ".$araba[2][2].".<br>";
echo $araba[3][0].": Stok: ".$cars[3][1].", Satilan: ".$araba[3][2].".<br>";
?>

$araba dizisinin elemanlarını almak için başka bir For döngüsüne bir For döngüsü de koyabiliriz (yine de iki dizini işaret etmek zorundayız):

<?php
for ($row = 0; $row < 4; $row++) {
 echo "<ul>";
 for ($col = 0; $col < 3; $col++) {
  echo "<li>".$araba[$row][$col]."</li>";
 }
 echo "</ul>";
}
?>

 [:en]

Earlier in this tutorial, we have described arrays that are a single list of key/value pairs.

However, sometimes you want to store values with more than one key.

This can be stored in multidimensional arrays.

A multidimensional array is an array containing one or more arrays.

PHP understands multidimensional arrays that are two, three, four, five, or more levels deep. However, arrays more than three levels deep are hard to manage for most people.

The dimension of an array indicates the number of indices you need to select an element.

 • For a two-dimensional array you need two indices to select an element
 • For a three-dimensional array you need three indices to select an element
PHP – Two-dimensional Arrays

A two-dimensional array is an array of arrays (a three-dimensional array is an array of arrays of arrays).

First, take a look at the following table:

Name Stock Sold
Volvo 22 18
BMW 15 13
Saab 5 2
Land Rover 17 15

We can store the data from the table above in a two-dimensional array, like this:

$cars = array
 (
 array("Volvo",22,18),
 array("BMW",15,13),
 array("Saab",5,2),
 array("Land Rover",17,15)
 );

Now the two-dimensional $cars array contains four arrays, and it has two indices: row and column.

To get access to the elements of the $cars array we must point to the two indices (row and column):

<?php
echo $cars[0][0].": In stock: ".$cars[0][1].", sold: ".$cars[0][2].".<br>";
echo $cars[1][0].": In stock: ".$cars[1][1].", sold: ".$cars[1][2].".<br>";
echo $cars[2][0].": In stock: ".$cars[2][1].", sold: ".$cars[2][2].".<br>";
echo $cars[3][0].": In stock: ".$cars[3][1].", sold: ".$cars[3][2].".<br>";
?>

We can also put a For loop inside another For loop to get the elements of the $cars array (we still have to point to the two indices):

<?php
for ($row = 0; $row < 4; $row++) {
 echo "<p><b>Row number $row</b></p>";
 echo "<ul>";
 for ($col = 0; $col < 3; $col++) {
  echo "<li>".$cars[$row][$col]."</li>";
 }
 echo "</ul>";
}
?>

 [:]

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!