PHP

PHP 5 Değişkenleri


Değişkenler, bilgi depolamak için geçici elemanlar’dır.

PHP Değişkenlerini Oluşturma

PHP’de bir değişken, $ işaretiyle başlar. Değişken oluştururken rakam ile başlayamazsınız.

<?php
$txt = "Hello world!";
$x = 5;
$y = 10.5;
?>

Yukarıdaki ifadelerin yürütülmesinden sonra $txt değişkeni Hello world! Değerini alacaktır, $x değişkeni değeri 5, değişken ise $10.5 değerini alacaktır.

Not: Bir değişkene bir metin değeri atadığınızda, değerin etrafına tırnak işaretleri koyun.
Not: PHP’nin diğer programlama dillerinden farklı olarak, bir değişkeni bildirmek için bir komutu yoktur. Değer atadığınız anda oluşturulur.
PHP Değişkenleri

PHP değişkenleri için kurallar:

 1. Bir değişken, $ işaretiyle başlar.
 2. Bir değişken adı bir harf veya altçizgi karakteriyle başlamalıdır
 3. Bir değişken adı bir sayı ile başlayamaz
 4. Değişken bir ad yalnızca sayısal karakterler ve altçizgiler içerebilir (A-z, 0-9 ve _)
 5. Değişken adları büyük küçük harf duyarlıdır ($yas ve $YAS iki farklı değişkendir)
PHP değişken adlarının büyük-küçük harf duyarlı olduğunu unutmayın!
Çıktı Değişkenleri

PHP echo ifadesi genellikle veriyi ekrana yazdırmak için kullanılır.

Aşağıdaki örnek, metin ve bir değişkeni ekrena nasıl yazdırabileceğinizi göstermektedir:

<?php
$txt = "Webinyo.COM";
echo "I love $txt!";
?>

Aşağıdaki örnek, yukarıdaki örnekle aynı çıktıyı üretecektir:

<?php
$txt = "Webinyo.COM";
echo "I love " . $txt . "!";
?>

Aşağıdaki örnek iki değişkenin toplamını üretir:

<?php
$x = 5;
$y = 4;
echo $x + $y;
?>
PHP Değişkenleri Kapsamı

PHP’de değişkenler komut dosyasında herhangi bir yerde bildirilebilir.

Bir değişkenin kapsamı, değişkenin referanslanabileceği / kullanılacağı betiğin parçasıdır.

PHP’nin üç farklı değişken kapsamı vardır:

 1. local
 2. global
 3. static
Global ve Yerel Kapsam

Bir işlevin dışında bildirilen değişken GLOBAL Kapsama’a sahiptir ve yalnızca bir işlevin dışında erişilebilir:

<?php
$x = 5; // global değer

function myTest() {
  // burada x kullanırsanız bir hata meydana gelir
  echo "<p>x Değişkeni Değeri : $x</p>";
} 
myTest();

echo "<p>x Değişkeni Değeri : $x</p>";
?>

Bir fonksiyonda bildirilen bir değişken, bir LOCAL Kapsama’a sahiptir ve sadece bu fonksiyon içinde erişilebilir:

<?php
function myTest() {
  $x = 5; // local kapsam
  echo "<p>x Değişkeni Değeri : $x</p>";
} 
myTest();

// x Değişkenini burada kullanırsanız hata verir.
echo "<p>x Değişkeni Değeri : $x</p>";
?>
PHP GLOBAL Kapsam

Global Kapsam, bir fonksiyonun içinden global değişkene erişmek için kullanılır.

Bunu yapmak için, değişkenlerin önünde (fonksiyonun içinde) global kelimesini kullanmalısınız:

<?php
$x = 5;
$y = 10;

function myTest() {
  global $x, $y;
  $y = $x + $y;
}

myTest();
echo $y; // ekran çıktısı : 15
?>

PHP ayrıca tüm global değişkenleri $GLOBALS[index] adlı bir dizinde saklar. Dizin, değişkenin adını tutar. Bu diziye ayrıca işlevler içinden erişilebilir ve global değişkenleri doğrudan güncellemek için kullanılabilir.

<?php
$x = 5;
$y = 10;

function myTest() {
  $GLOBALS['y'] = $GLOBALS['x'] + $GLOBALS['y'];
} 

myTest();
echo $y; // çıktısı 15
?>
PHP Statik Kapsam

Normalde, bir fonkisyon tamamlandığında / çalıştırıldığında, tüm değişkenleri silinir. Bununla birlikte, bazen silinmeyecek bir yerel değişken istiyorsak statik bir değişkene ihtiyacımız var demektir.

Bunu yapmak için, değişkeni ilk kez ilan ettiğinizde static anahtar sözcüğünü kullanın:

<?php
function myTest() {
  static $x = 0;
  echo $x;
  $x++;
}

myTest();
myTest();
myTest();
?>

 

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!