PHP

[:tr]PHP 5 Dizi Sıralama Fonksiyonları[:en]PHP 5 Sorting Arrays


[:tr]Bir dizideki öğeler alfabetik veya sayısal sırayla, azalan veya artan olarak sıralanabilir.

Bu bölümde, aşağıdaki PHP dizi sıralama fonksiyonlarını inceleyeceğiz:

 • sort() – Dizileri artan düzende sıralayın
 • rsort() – Dizileri azalan düzende sıralayın
 • asort() – Ilişkisel dizileri değerine göre artan düzende sıralayın
 • ksort() – Ilişkili dizileri anahtara göre artan düzende sıralayın
 • arsort() – Ilişkisel dizileri, değerine göre azalan düzende sıralayın
 • krsort() – Ilişkili dizileri anahtara göre azalan düzende sıralayın
Artan Düzende Sıralama – sort ()

Aşağıdaki örnek, $araba dizisinin elemanlarını alfabetik olarak yükselterek sıralar:

<?php
$araba = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
sort($araba);
?>

Aşağıdaki örnek, $numara dizisinin elemanlarını artan sayısal sırayla sıralar:

<?php
$numara = array(4, 6, 2, 22, 11);
sort($numara);
?>
Azalan Düzeyde Sıralama – rsort()

Aşağıdaki örnek, $araba dizisinin elemanlarını alfabetik sırayla sıralar:

<?php
$araba = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
rsort($araba);
?>

Aşağıdaki örnek, $numara dizisinin elemanlarını azalan sayısal sırayla sıralar:

<?php
$numara = array(4, 6, 2, 22, 11);
rsort($numara );
?>
Değerine Göre Sıralama- asort()

Aşağıdaki örnek, bir ilişkisel diziyi değerine göre artan düzende sıralar:

<?php
$yas = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
asort($yas);
?>
Anahtar’a göre Sıralama – ksort()

Aşağıdaki örnek, ilişkili bir diziyi anahtarına göre artan sırayla sıralar:

<?php
$yas = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
ksort($yas);
?>
Değerine Göre Azalan Sıralama- arsort()

Aşağıdaki örnek, ilişkisel bir diziyi değerine göre azalan düzende sıralar:

<?php
$yas = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
arsort($yas );
?>
Anahtar’a Göre Azalan Sıralama – krsort()

Aşağıdaki örnek, ilişkili bir diziyi anahtarına göre azalan düzende sıralar:

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
krsort($age);
?>

 [:en]The elements in an array can be sorted in alphabetical or numerical order, descending or ascending.

In this chapter, we will go through the following PHP array sort functions:

 • sort() – sort arrays in ascending order
 • rsort() – sort arrays in descending order
 • asort() – sort associative arrays in ascending order, according to the value
 • ksort() – sort associative arrays in ascending order, according to the key
 • arsort() – sort associative arrays in descending order, according to the value
 • krsort() – sort associative arrays in descending order, according to the key
Sort Array in Ascending Order – sort()

The following example sorts the elements of the $cars array in ascending alphabetical order:

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
sort($cars);
?>

The following example sorts the elements of the $numbers array in ascending numerical order:

<?php
$numbers = array(4, 6, 2, 22, 11);
sort($numbers);
?>
Sort Array in Descending Order – rsort()

The following example sorts the elements of the $cars array in descending alphabetical order:

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
rsort($cars);
?>

The following example sorts the elements of the $numbers array in descending numerical order:

<?php
$numbers = array(4, 6, 2, 22, 11);
rsort($numbers);
?>
Sort Array (Ascending Order), According to Value – asort()

The following example sorts an associative array in ascending order, according to the value:

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
asort($age);
?>
Sort Array (Ascending Order), According to Key – ksort()

The following example sorts an associative array in ascending order, according to the key:

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
ksort($age);
?>
Sort Array (Descending Order), According to Value – arsort()

The following example sorts an associative array in descending order, according to the value:

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
arsort($age);
?>
Sort Array (Descending Order), According to Key – krsort()

The following example sorts an associative array in descending order, according to the key:

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
krsort($age);
?>

Reference

 1. https://www.w3schools.com/php/php_arrays_sort.asp
[:]

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!