PHP

PHP 5 Diziler


Bir dizi birden çok değeri tek bir değişkende depolar:

<?php
$araba = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
echo "Sevdiğim arabalar " . $araba[0] . ", " . $araba[1] . " ve " . $araba[2] . ".";
?>
Array nedir?

Bir dizi, bir seferde birden fazla değer tutabilen özel bir değişkendir.

Öğelerin bir listesini (örneğin araba isimleri listesi) varsa, arabaları tek değişkenlere kaydetmek şuna benzer:

$araba1 = "Volvo";
$araba2 = "BMW";
$araba3 = "Toyota";

Ancak, arabalar arasında dönmek ve belirli bir araba bulmak isterseniz? Ya 3 araba, 300 değilse?

Çözüm, bir dizi oluşturmaktır!

Bir dizi, tek bir isim altında birçok değeri barındırabilir ve bir dizin numarasına başvurarak değerlere erişebilirsiniz.

PHP’de Dizi Oluşturma

PHP’de, dizi oluşturmak için array () işlevi kullanılır:

PHP’de üç tür dizge vardır:

array();
 • Dizinlenmiş diziler – Sayısal dizinli diziler
 • İlişkilendirilmiş diziler – adlandırılmış anahtarlarla diziler
 • Çok Boyutlu Diziler – Bir veya daha fazla diziyi içeren diziler
PHP Dizinlenmiş Diziler

Dizinlenmiş diziler oluşturmak için iki yol vardır:

İndeks otomatik olarak atanabilir (indeks her zaman 0’dan başlar), şöyle:

$araba = array("Volvo", "BMW", "Toyota");

Veya indeks manuel olarak atanabilir:

$araba[0] = "Volvo";
$araba[1] = "BMW";
$araba[2] = "Toyota";

Aşağıdaki örnek, $araba adlı bir dizine eklenmiş bir dizi oluşturur, bu diziye üç öğe atar ve ardından dizi değerleri içeren bir metin yazdırır:

<?php $araba = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
 echo "Sevdiğim arabalar " . $araba[0] . ", " . $araba[1] . " ve " . $araba[2] . ".";
?>
Dizi uzunluğunu öğrenme Count() fonksiyonu

Count () fonksiyonu, bir dizinin uzunluğunu (öğe sayısını) döndürmek için kullanılır:

<?php
$araba = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
echo count($araba);
?>
Dizinlenmiş Diziyle Döngü

Dizinlenmiş bir dizinin tüm değerlerini döndürmek ve yazdırmak için, for döngüsünü şu şekilde kullanabilirsiniz:

<?php
$araba = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
$arrlength = count($araba);

for($x = 0; $x < $arrlength; $x++) {
  echo $araba[$x];
  echo "<br>";
}
?>
PHP İlişkilendirmeli Dizileri

İlişkilendirilmiş diziler, kendilerine atadığınız adlandırılmış anahtarları kullanan dizilerdir.

İlişkilendirilebilir bir dizi oluşturmak için iki yol vardır:

$yas = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");

veya:

$yas['Peter'] = "35";
$yas['Ben'] = "37";
$yas['Joe'] = "43";
<?php
$yas= array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
echo "Peter " . $yas['Peter'] . " yaşında";
?>
İlişkilendirilebilir Diziyle Döngü

Döngüsel ilişkisel dizinin tüm değerlerini yazdırmak için, foreach döngüsünü kullanabilirsiniz:

<?php
$yas= array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");

foreach($yasas $x => $x_value) {
  echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
  echo "<br>";
}
?>

 

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!