PHP

[:tr]PHP 5 Diziler[:en]PHP 5 Arrays


[:tr]Bir dizi birden çok değeri tek bir değişkende depolar:

<?php
$araba = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
echo "Sevdiğim arabalar " . $araba[0] . ", " . $araba[1] . " ve " . $araba[2] . ".";
?>
Array nedir?

Bir dizi, bir seferde birden fazla değer tutabilen özel bir değişkendir.

Öğelerin bir listesini (örneğin araba isimleri listesi) varsa, arabaları tek değişkenlere kaydetmek şuna benzer:

$araba1 = "Volvo";
$araba2 = "BMW";
$araba3 = "Toyota";

Ancak, arabalar arasında dönmek ve belirli bir araba bulmak isterseniz? Ya 3 araba, 300 değilse?

Çözüm, bir dizi oluşturmaktır!

Bir dizi, tek bir isim altında birçok değeri barındırabilir ve bir dizin numarasına başvurarak değerlere erişebilirsiniz.

PHP’de Dizi Oluşturma

PHP’de, dizi oluşturmak için array () işlevi kullanılır:

PHP’de üç tür dizge vardır:

array();
 • Dizinlenmiş diziler – Sayısal dizinli diziler
 • İlişkilendirilmiş diziler – adlandırılmış anahtarlarla diziler
 • Çok Boyutlu Diziler – Bir veya daha fazla diziyi içeren diziler
PHP Dizinlenmiş Diziler

Dizinlenmiş diziler oluşturmak için iki yol vardır:

İndeks otomatik olarak atanabilir (indeks her zaman 0’dan başlar), şöyle:

$araba = array("Volvo", "BMW", "Toyota");

Veya indeks manuel olarak atanabilir:

$araba[0] = "Volvo";
$araba[1] = "BMW";
$araba[2] = "Toyota";

Aşağıdaki örnek, $araba adlı bir dizine eklenmiş bir dizi oluşturur, bu diziye üç öğe atar ve ardından dizi değerleri içeren bir metin yazdırır:

<?php $araba = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
 echo "Sevdiğim arabalar " . $araba[0] . ", " . $araba[1] . " ve " . $araba[2] . ".";
?>
Dizi uzunluğunu öğrenme Count() fonksiyonu

Count () fonksiyonu, bir dizinin uzunluğunu (öğe sayısını) döndürmek için kullanılır:

<?php
$araba = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
echo count($araba);
?>
Dizinlenmiş Diziyle Döngü

Dizinlenmiş bir dizinin tüm değerlerini döndürmek ve yazdırmak için, for döngüsünü şu şekilde kullanabilirsiniz:

<?php
$araba = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
$arrlength = count($araba);

for($x = 0; $x < $arrlength; $x++) {
  echo $araba[$x];
  echo "<br>";
}
?>
PHP İlişkilendirmeli Dizileri

İlişkilendirilmiş diziler, kendilerine atadığınız adlandırılmış anahtarları kullanan dizilerdir.

İlişkilendirilebilir bir dizi oluşturmak için iki yol vardır:

$yas = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");

veya:

$yas['Peter'] = "35";
$yas['Ben'] = "37";
$yas['Joe'] = "43";
<?php
$yas= array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
echo "Peter " . $yas['Peter'] . " yaşında";
?>
İlişkilendirilebilir Diziyle Döngü

Döngüsel ilişkisel dizinin tüm değerlerini yazdırmak için, foreach döngüsünü kullanabilirsiniz:

<?php
$yas= array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");

foreach($yasas $x => $x_value) {
  echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
  echo "<br>";
}
?>

 [:en]An array stores multiple values in one single variable:

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . ".";
?>
What is an Array?

An array is a special variable, which can hold more than one value at a time.

If you have a list of items (a list of car names, for example), storing the cars in single variables could look like this:

$cars1 = "Volvo";
$cars2 = "BMW";
$cars3 = "Toyota";

However, what if you want to loop through the cars and find a specific one? And what if you had not 3 cars, but 300?

The solution is to create an array!

An array can hold many values under a single name, and you can access the values by referring to an index number.

Create an Array in PHP

In PHP, the array() function is used to create an array:

In PHP, there are three types of arrays:

array();
 • Indexed arrays – Arrays with a numeric index
 • Associative arrays – Arrays with named keys
 • Multidimensional arrays – Arrays containing one or more arrays
PHP Indexed Arrays

There are two ways to create indexed arrays:

The index can be assigned automatically (index always starts at 0), like this:

$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");

or the index can be assigned manually:

$cars[0] = "Volvo";
$cars[1] = "BMW";
$cars[2] = "Toyota";

The following example creates an indexed array named $cars, assigns three elements to it, and then prints a text containing the array values:

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . ".";
?>
Get The Length of an Array – The count() Function

The count() function is used to return the length (the number of elements) of an array:

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
echo count($cars);
?>
Loop Through an Indexed Array

To loop through and print all the values of an indexed array, you could use a for loop, like this:

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
$arrlength = count($cars);

for($x = 0; $x < $arrlength; $x++) {
  echo $cars[$x];
  echo "<br>";
}
?>
PHP Associative Arrays

Associative arrays are arrays that use named keys that you assign to them.

There are two ways to create an associative array:

$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");

or:

$age['Peter'] = "35";
$age['Ben'] = "37";
$age['Joe'] = "43";

The named keys can then be used in a script:

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
echo "Peter is " . $age['Peter'] . " years old.";
?>
Loop Through an Associative Array

To loop through and print all the values of an associative array, you could use a foreach loop, like this:

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");

foreach($age as $x => $x_value) {
  echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
  echo "<br>";
}
?>

 

 

 [:]

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!