PHP

PHP 5 Fonksiyonlar


PHP’nin asıl gücü onun işlevlerinden kaynaklanmaktadır; 1000’den fazla dahili fonksiyona sahiptir.

PHP Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar

Yerleşik PHP işlevlerinin yanı sıra kendi fonksiyonlarımızı de oluşturabiliriz.

Bir fonksiyon , bir programda art arda kullanılabilen bir deyim bloğudur.

Bir sayfa yüklendiğinde, bir fonksiyon derhal yürütülmeyecektir.

Bir işlev, işlev çağrısı ile yürütülecektir.

Kullanıcı Tarafından Fonksiyon Oluşturma

Kullanıcı tanımlı bir fonksiyon bildirimi, “Fonksiyon” sözcüğüyle başlar:

Syntax:

function functionName() {
  code to be executed;
}

Not: Bir fonksiyon adı, bir harf veya altçizgi ile (bir sayı değil) başlayabilir.

Tip: Fonksiyonun ne yaptığını yansıtan bir ad verin!

İşlev isimleri büyük / küçük harfe duyarlı değildir.

Aşağıdaki örnekte, adlandırılmış bir fonksiyon “writeMsg()”. Açık ayraç ( { ) fonksiyon kodunun başlangıcını belirtir ( } ) fonksiyonun sonunu belirtir. Fonksiyon “Merhaba dünya!” Çıktı. Fonksiyon çağırmak için adını yazmanız yeterlidir:

<?php
function writeMsg() {
  echo "Hello world!";
}

writeMsg(); // call the function
?>
PHP Fonksiyon Parametreleri

Bilgiler, parametreler aracılığıyla Fonksiyonlara aktarılabilir. Bir parametre bir değişken gibi.

Bağımsız değişkenler, parantez içinde, fonksiyon adının arkasında belirtilir. İstediğiniz kadar parametre ekleyebilir, virgülle ayırın.

Aşağıdaki örnekte bir bağımsız değişken olan bir fonksiyona  sahiptir. ($fname). FamilyName () fonksiyonunu çağırıldığında bir isim (örn. Jani) de göndeririz ve isim, birkaç farklı ilk ad çıkaran ancak eşit soyadını veren işlevin içinde kullanılır:

<?php
function familyName($fname) {
  echo "$fname Refsnes.<br>";
}

familyName("Jani");
familyName("Hege");
familyName("Stale");
familyName("Kai Jim");
familyName("Borge");
?>

Aşağıdaki örnekte, iki parametre olan bir fonksiyon vardır ($ fname ve $ year):

<?php
function familyName($fname, $year) {
  echo "$fname Refsnes. Born in $year <br>";
}

familyName("Hege", "1975");
familyName("Stale", "1978");
familyName("Kai Jim", "1983");
?>
PHP Varsayılan Parametre Değeri

Aşağıdaki örnek, varsayılan bir parametrenin nasıl kullanılacağını göstermektedir. Fonksiyon setHeight () işlevini parametre olmadan çağırırsa varsayılan değeri parametre olarak alır:

<?php
function setHeight($minheight = 50) {
  echo "The height is : $minheight <br>";
}

setHeight(350);
setHeight(); // will use the default value of 50
setHeight(135);
setHeight(80);
?>
PHP Fonksiyonlar – Değerleri geri döndürme

Bir işlevin bir değeri döndürmesine izin vermek için return deyimini kullanın:

<?php
function sum($x, $y) {
  $z = $x + $y;
  return $z;
}

echo "5 + 10 = " . sum(5, 10) . "<br>";
echo "7 + 13 = " . sum(7, 13) . "<br>";
echo "2 + 4 = " . sum(2, 4);
?>
Not: Bu içerik İngilizce’den Türkçe’ye çevirerek eklenmiştir. Çeviri hatalarından dolayı özür dileriz.

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!