PHP

[:tr]PHP 5 For Döngüsü[:en]PHP 5 for Loops


[:tr]Döngüler için PHP, bir blok kodunu belirli sayıda yürütür.


For Döngüsü

For döngüsü, komut dosyasının kaç kere çalıştırılacağını önceden bildiğinizde kullanılır.

for (init counter; test counter; increment counter) {
  code to be executed;
}

Parametreler

 • init counter: Döngü sayaç değerini başlat
 • test counter: Her döngü yinelemesi için değerlendirildi. TRUE olarak değerlendirilirse, döngü devam eder. FALSE olarak değerlendirilirse, döngü sona erer.
 • increment counter: Döngü sayaç değerini artırır

Aşağıdaki örnek, 0 ila 10 arasındaki sayıları gösterir:

<?php 
for ($x = 0; $x <= 10; $x++) {
  echo "Değer: $x <br>";
} 
?>

 [:en]PHP for loops execute a block of code a specified number of times.


The PHP for Loop

The for loop is used when you know in advance how many times the script should run.

for (init counter; test counter; increment counter) {
  code to be executed;
}

Parameters:

 • init counter: Initialize the loop counter value
 • test counter: Evaluated for each loop iteration. If it evaluates to TRUE, the loop continues. If it evaluates to FALSE, the loop ends.
 • increment counter: Increases the loop counter value

The example below displays the numbers from 0 to 10:

<?php 
for ($x = 0; $x <= 10; $x++) {
  echo "The number is: $x <br>";
} 
?>

 [:]

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!