PHP

[:tr]PHP 5 Global Değişkenler[:en]PHP 5 Global Variables – Superglobals


[:tr]Süper küreseller PHP 4.1.0’da tanıtıldı ve tüm kapsamlarda daima mevcut olan yerleşik değişkenlerdi.

PHP’de önceden tanımlanmış birçok değişken “superglobal” dir; bu, kapsamdan bağımsız olarak her zaman erişilebilir olmaları anlamına gelir; bunlara, özel bir şey yapmak zorunda kalmadan herhangi bir işlev, sınıf veya dosyadan erişebilirsiniz.

PHP superglobal değişkenleri şunlardır:

 • $GLOBALS
 • $_SERVER
 • $_REQUEST
 • $_POST
 • $_GET
 • $_FILES
 • $_ENV
 • $_COOKIE
 • $_SESSION

Bu bölüm, bazı superglobal’leri açıklayacak ve geri kalan kısım sonraki bölümlerde açıklanacaktır.

$ GLOBALS, PHP komut dosyasında herhangi bir yerden global değişkenlere erişmek için kullanılan bir PHP süper global değişkendir.

PHP, tüm global değişkenleri $ GLOBALS [index] adlı bir dizinde saklar. Dizin, değişkenin adını tutar.

Aşağıdaki örnek, $ GLOBALS süper global değişkeninin nasıl kullanılacağını göstermektedir:

<?php 
$x = 75; 
$y = 25;
 
function addition() { 
  $GLOBALS['z'] = $GLOBALS['x'] + $GLOBALS['y']; 
}
 
addition(); 
echo $z; 
?>

Yukarıdaki örnekte, z, $ GLOBALS dizisinde bulunan bir değişken olduğundan işlevin dışından da erişilebilir!

PHP $_SERVER

$ _SERVER, üstbilgiler, yollar ve betik konumları hakkında bilgi barındıran bir PHP süper global değişkendir.

Aşağıdaki örnek, $ _SERVER içindeki bazı öğelerin nasıl kullanılacağını göstermektedir:

<?php 
echo $_SERVER['PHP_SELF'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['SERVER_NAME'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['HTTP_HOST'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['HTTP_REFERER'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['SCRIPT_NAME'];
?>

Aşağıdaki tabloda, $ _SERVER içinde gidebilecek en önemli unsurlar listelenmiştir:

KOD AÇIKLAMA
$_SERVER[‘PHP_SELF’] Halen yürütülmekte olan komut dosyasının dosya adını döndürür
$_SERVER[‘GATEWAY_INTERFACE’] Sunucunun kullandığı Ortak Ağ Geçidi Arabiriminin (CGI) sürümünü döndürür
$_SERVER[‘SERVER_ADDR’] Ana sunucunun IP adresini döndürür
$_SERVER[‘SERVER_NAME’] Ana sunucu sunucusunun adını döndürü
$_SERVER[‘SERVER_SOFTWARE’] Sunucu tanımlama dizesini döndürür (such as Apache/2.2.24)
$_SERVER[‘SERVER_PROTOCOL’] Bilgi protokolünün adını ve revizyonunu döndürür (such as HTTP/1.1)
$_SERVER[‘REQUEST_METHOD’] Sayfaya erişmek için kullanılan istek yöntemini döndürür (such as POST)
$_SERVER[‘REQUEST_TIME’] İsteğin başlama zaman damgasını döndürür (such as 1377687496)
$_SERVER[‘QUERY_STRING’] Sayfaya bir sorgu dizesi aracılığıyla erişilirse sorgu dizesini döndürür
$_SERVER[‘HTTP_ACCEPT’] Geçerli istekten Kabul başlığını döndürür
$_SERVER[‘HTTP_ACCEPT_CHARSET’] Geçerli istekteki Accept_Charset başlığını döndürür (such as utf-8,ISO-8859-1)
$_SERVER[‘HTTP_HOST’] Geçerli istekten Ana Bilgisayar üstbilgisini döndürür
$_SERVER[‘HTTP_REFERER’] Geçerli sayfanın tam URL’sini döndürür (tüm kullanıcı aracıları tarafından desteklenmediğinden güvenilir değildir)
$_SERVER[‘HTTPS’] Komut dosyası, güvenli bir HTTP protokolü üzerinden sorgulanır mı?
$_SERVER[‘REMOTE_ADDR’] Kullanıcının geçerli sayfayı izlediği IP adresini döndürür
$_SERVER[‘REMOTE_HOST’] Kullanıcının geçerli sayfayı görüntülediği ana bilgisayar adını döndürür
$_SERVER[‘REMOTE_PORT’] Web sunucusu ile iletişim kurmak için kullanıcının makinesinde kullanılan bağlantı noktasını döndürür
$_SERVER[‘SCRIPT_FILENAME’] Halen yürütülmekte olan komut dosyasının mutlak yol adını döndürür
$_SERVER[‘SERVER_ADMIN’] Web sunucusu yapılandırma dosyasındaki SERVER_ADMIN yönergesine verilen değeri döndürür (komut dosyası sanal bir ana bilgisayarda çalışıyorsa, bu sanal ana bilgisayar için tanımlanan değer olacaktır)
$_SERVER[‘SERVER_PORT’] İletişim için web sunucusu tarafından kullanılan sunucu makinesindeki bağlantı noktasını döndürür (80 gibi)
$_SERVER[‘SERVER_SIGNATURE’] Sunucu tarafından oluşturulan sayfalara eklenen sunucu sürümü ve sanal ana makine adını döndürür
$_SERVER[‘PATH_TRANSLATED’] Geçerli komut dosyasına dosya sistemi tabanlı yolu döndürür
$_SERVER[‘SCRIPT_NAME’] Geçerli komut dosyasının yolunu döndürür
$_SERVER[‘SCRIPT_URI’] Geçerli sayfanın URI’sini döndürür
PHP $_REQUEST

PHP $ _REQUEST, bir HTML formu gönderdikten sonra veri toplamak için kullanılır.

Aşağıdaki örnekte, bir giriş alanı ve bir gönderme düğmesi olan bir form gösterilmektedir. Bir kullanıcı “Gönder” i tıklayarak verileri gönderdiğinde, form verileri <form> etiketinin eylem özniteliğinde belirtilen dosyaya gönderilir. Bu örnekte, form verilerini işlemek için bu dosyanın kendisine işaret ediyoruz. Form verilerini işlemek için başka bir PHP dosyası kullanmak isterseniz, bunu istediğiniz dosya adına değiştirin. Ardından, giriş alanının değerini toplamak için süper global değişken $ _REQUEST’i kullanabiliriz:

<html>
<body>

<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
 Name: <input type="text" name="fname">
 <input type="submit">
</form>

<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  // collect value of input field
  $name = $_REQUEST['fname'];
  if (empty($name)) {
    echo "Name is empty";
  } else {
    echo $name;
  }
}
?>

</body>
</html>
PHP $_POST

PHP $ _POST, bir HTML formunu method = “post” ile gönderdikten sonra form verilerini toplamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. $ _POST değişkenleri iletmek için yaygın olarak kullanılır.

Aşağıdaki örnekte, bir giriş alanı ve bir gönderme düğmesi olan bir form gösterilmektedir. Bir kullanıcı “Gönder” i tıklayarak verileri gönderdiğinde, form verileri <form> etiketinin eylem özniteliğinde belirtilen dosyaya gönderilir. Bu örnekte, form verilerini işlemek için dosyanın kendisine işaret ediyoruz. Form verilerini işlemek için başka bir PHP dosyası kullanmak isterseniz, bunu istediğiniz dosya adına değiştirin. Daha sonra, $ _POST süper global değişkenini kullanarak giriş alanının değerini toplayabiliriz:

<html>
<body>

<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
 Name: <input type="text" name="fname">
 <input type="submit">
</form>

<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  // collect value of input field
  $name = $_POST['fname'];
  if (empty($name)) {
    echo "Name is empty";
  } else {
    echo $name;
  }
}
?>

</body>
</html>
PHP $_GET

PHP $ _GET, bir HTML formunu method = “get” ile gönderdikten sonra form verilerini toplamak için de kullanılabilir.

$ _GET, URL’de gönderilen verileri de toplayabilir.

Parametrelerle bir köprü içeren bir HTML sayfasına sahip olduğumuzu varsayalım:

<html>
<body>

<a href="test_get.php?subject=PHP&web=webinyo.com">Test $GET</a>

</body>
</html>

Bir kullanıcı “Test $ GET” bağlantısını tıkladığında “subject” ve “web” parametreleri “test_get.php” adresine gönderilir ve daha sonra değerlerine “test_get.php” adresinden $ _GET ile erişebilirsiniz.

Aşağıdaki örnek “test_get.php” kodunu göstermektedir:

<html>
<body>

<?php 
echo "Study " . $_GET['subject'] . " at " . $_GET['web'];
?>

</body>
</html>

 [:en]Superglobals were introduced in PHP 4.1.0, and are built-in variables that are always available in all scopes.

Several predefined variables in PHP are “superglobals”, which means that they are always accessible, regardless of scope – and you can access them from any function, class or file without having to do anything special.

The PHP superglobal variables are:

 • $GLOBALS
 • $_SERVER
 • $_REQUEST
 • $_POST
 • $_GET
 • $_FILES
 • $_ENV
 • $_COOKIE
 • $_SESSION

This chapter will explain some of the superglobals, and the rest will be explained in later chapters.

$GLOBALS is a PHP super global variable which is used to access global variables from anywhere in the PHP script (also from within functions or methods).

PHP stores all global variables in an array called $GLOBALS[index]. The index holds the name of the variable.

The example below shows how to use the super global variable $GLOBALS:

<?php 
$x = 75; 
$y = 25;
 
function addition() { 
  $GLOBALS['z'] = $GLOBALS['x'] + $GLOBALS['y']; 
}
 
addition(); 
echo $z; 
?>

In the example above, since z is a variable present within the $GLOBALS array, it is also accessible from outside the function!

PHP $_SERVER

$_SERVER is a PHP super global variable which holds information about headers, paths, and script locations.

The example below shows how to use some of the elements in $_SERVER:

<?php 
echo $_SERVER['PHP_SELF'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['SERVER_NAME'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['HTTP_HOST'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['HTTP_REFERER'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
echo "<br>";
echo $_SERVER['SCRIPT_NAME'];
?>

The following table lists the most important elements that can go inside $_SERVER:

Element/Code Description
$_SERVER[‘PHP_SELF’] Returns the filename of the currently executing script
$_SERVER[‘GATEWAY_INTERFACE’] Returns the version of the Common Gateway Interface (CGI) the server is using
$_SERVER[‘SERVER_ADDR’] Returns the IP address of the host server
$_SERVER[‘SERVER_NAME’] Returns the name of the host server (such as www.w3schools.com)
$_SERVER[‘SERVER_SOFTWARE’] Returns the server identification string (such as Apache/2.2.24)
$_SERVER[‘SERVER_PROTOCOL’] Returns the name and revision of the information protocol (such as HTTP/1.1)
$_SERVER[‘REQUEST_METHOD’] Returns the request method used to access the page (such as POST)
$_SERVER[‘REQUEST_TIME’] Returns the timestamp of the start of the request (such as 1377687496)
$_SERVER[‘QUERY_STRING’] Returns the query string if the page is accessed via a query string
$_SERVER[‘HTTP_ACCEPT’] Returns the Accept header from the current request
$_SERVER[‘HTTP_ACCEPT_CHARSET’] Returns the Accept_Charset header from the current request (such as utf-8,ISO-8859-1)
$_SERVER[‘HTTP_HOST’] Returns the Host header from the current request
$_SERVER[‘HTTP_REFERER’] Returns the complete URL of the current page (not reliable because not all user-agents support it)
$_SERVER[‘HTTPS’] Is the script queried through a secure HTTP protocol
$_SERVER[‘REMOTE_ADDR’] Returns the IP address from where the user is viewing the current page
$_SERVER[‘REMOTE_HOST’] Returns the Host name from where the user is viewing the current page
$_SERVER[‘REMOTE_PORT’] Returns the port being used on the user’s machine to communicate with the web server
$_SERVER[‘SCRIPT_FILENAME’] Returns the absolute pathname of the currently executing script
$_SERVER[‘SERVER_ADMIN’] Returns the value given to the SERVER_ADMIN directive in the web server configuration file (if your script runs on a virtual host, it will be the value defined for that virtual host) (such as someone@w3schools.com)
$_SERVER[‘SERVER_PORT’] Returns the port on the server machine being used by the web server for communication (such as 80)
$_SERVER[‘SERVER_SIGNATURE’] Returns the server version and virtual host name which are added to server-generated pages
$_SERVER[‘PATH_TRANSLATED’] Returns the file system based path to the current script
$_SERVER[‘SCRIPT_NAME’] Returns the path of the current script
$_SERVER[‘SCRIPT_URI’] Returns the URI of the current page
PHP $_REQUEST

PHP $_REQUEST is used to collect data after submitting an HTML form.

The example below shows a form with an input field and a submit button. When a user submits the data by clicking on “Submit”, the form data is sent to the file specified in the action attribute of the <form> tag. In this example, we point to this file itself for processing form data. If you wish to use another PHP file to process form data, replace that with the filename of your choice. Then, we can use the super global variable $_REQUEST to collect the value of the input field:

<html>
<body>

<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
 Name: <input type="text" name="fname">
 <input type="submit">
</form>

<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  // collect value of input field
  $name = $_REQUEST['fname'];
  if (empty($name)) {
    echo "Name is empty";
  } else {
    echo $name;
  }
}
?>

</body>
</html>
PHP $_POST

PHP $_POST is widely used to collect form data after submitting an HTML form with method=”post”. $_POST is also widely used to pass variables.

The example below shows a form with an input field and a submit button. When a user submits the data by clicking on “Submit”, the form data is sent to the file specified in the action attribute of the <form> tag. In this example, we point to the file itself for processing form data. If you wish to use another PHP file to process form data, replace that with the filename of your choice. Then, we can use the super global variable $_POST to collect the value of the input field:

<html>
<body>

<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
 Name: <input type="text" name="fname">
 <input type="submit">
</form>

<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  // collect value of input field
  $name = $_POST['fname'];
  if (empty($name)) {
    echo "Name is empty";
  } else {
    echo $name;
  }
}
?>

</body>
</html>
PHP $_GET

PHP $_GET can also be used to collect form data after submitting an HTML form with method=”get”.

$_GET can also collect data sent in the URL.

Assume we have an HTML page that contains a hyperlink with parameters:

<html>
<body>

<a href="test_get.php?subject=PHP&web=W3schools.com">Test $GET</a>

</body>
</html>

When a user clicks on the link “Test $GET”, the parameters “subject” and “web” are sent to “test_get.php”, and you can then access their values in “test_get.php” with $_GET.

The example below shows the code in “test_get.php”:

<html>
<body>

<?php 
echo "Study " . $_GET['subject'] . " at " . $_GET['web'];
?>

</body>
</html>

 [:]

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!