PHP

[:tr]PHP 5 if- else – elseif Deyimleri[:en]PHP 5 if – else – elseif Statements


[:tr]

Koşullu ifadeler, farklı koşullara dayalı farklı eylemleri gerçekleştirmek için kullanılır.

PHP Koşullu İfadeler

Kod yazarken genellikle farklı koşullar için farklı eylemler gerçekleştirmek istiyorsunuz. Bunu yapmak için kodunuzda koşullu ifadeler kullanabilirsiniz.

PHP’de aşağıdaki koşullu ifadeler bulunur:

 • If deyimi – bir koşul doğruysa bazı kodları çalıştırır
 • If … else deyimi – bir koşul doğruysa bazı kodları çalıştırır ve bu koşul yanlışsa başka bir kodu çalıştırır
 • If … elseif …. else deyimi – ikiden fazla koşul için farklı kodları çalıştırır
If Koşulu

Aşağıdaki örnekte eğer saat 20’den küçükse iyi günler yazsını ekrana basar.

<?php
$t = date("H");

if ($t < "20") {
  echo "İyi günler!";
}
?>
PHP – If – Else Koşulu

Aşağıdaki örnekte eğer saat 20’den küçükse İyi günler! yazsını ekrana basar değilse İyi geceler! yazısını basar.

<?php
$t = date("H");

if ($t < "20") {
  echo "İyi günler!";
} else {
  echo "İyi geceler!";
}
?>
PHP – If … elseif …. else Koşulu

Aşağıdaki örnekte mevcut saat 10’dan küçükse Günaydın! yazısını Eğer saat 20’den küçükse İyi Günler! yazısını. Bunların hiç biri değilse İyi Geceler! yazısını basar.

<?php
$t = date("H");

if ($t < "10") {
  echo "Günaydın!";
} elseif ($t < "20") {
  echo "İyi Günler!";
} else {
  echo "İyi Geceler!";
}
?>

 [:en]

Conditional statements are used to perform different actions based on different conditions.

PHP Conditional Statements

Very often when you write code, you want to perform different actions for different conditions. You can use conditional statements in your code to do this.

In PHP we have the following conditional statements:

 • if statement – executes some code if one condition is true
 • if…else statement – executes some code if a condition is true and another code if that condition is false
 • if…elseif….else statement – executes different codes for more than two conditions
PHP – The if Statement

The example below will output “Have a good day!” if the current time (HOUR) is less than 20:

<?php
$t = date("H");

if ($t < "20") {
  echo "Have a good day!";
}
?>
PHP – The if…else Statement

The example below will output “Have a good day!” if the current time is less than 20, and “Have a good night!” otherwise:

<?php
$t = date("H");

if ($t < "20") {
  echo "Have a good day!";
} else {
  echo "Have a good night!";
}
?>
PHP – The if…elseif….else Statement

The example below will output “Have a good morning!” if the current time is less than 10, and “Have a good day!” if the current time is less than 20. Otherwise it will output “Have a good night!”:

<?php
$t = date("H");

if ($t < "10") {
  echo "Have a good morning!";
} elseif ($t < "20") {
  echo "Have a good day!";
} else {
  echo "Have a good night!";
}
?>

 [:]

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!