PHP

[:tr]PHP 5 Sabit Değişkenler[:en]PHP 5 Constants


[:tr]Sabitler değişkenler gibidir, ancak bu değişkenler tanımlandıktan sonra değiştirilemez veya tanımlanamazlar.

PHP Sabitler

Sabit değişkenler tanımlandıktan sonra değiştirilemezler veya tekrar tanımlanamazlar.

Geçerli bir sabit adı, bir harf veya altçizgi ile başlar (sabit adından önce $ işareti olmaz).

Not: Değişkenlerin aksine, sabitler tüm işlemler boyunca otomatik olarak global durumdadır.
PHP Sabit Değişken Oluşturma

Bir sabit oluşturmak için define() işlevini kullanın.

Sözdizimi

define(name, value, case-insensitive)

  • Name: Sabitin adını belirtir
  • Value: Sabit değerini belirtir
  • Case-insensitive: Sabit adın büyük-küçük harfe duyarlı olmamasını belirtir. Varsayılan değer false
<?php
define("GREETING", "Webinyo.COM Hoş Geldiniz");
echo GREETING;
?>

Aşağıdaki örnek, büyük / küçük harf duyarlı olmayan bir ad içeren bir sabit oluşturur:

<?php
define("GREETING", "Merhaba Savaş Dersim Çelik", true);
echo greeting;
?>
Sabitler Global’dir

Sabitler otomatik olarak globaldir ve tüm betik boyunca kullanılabilir.

Aşağıdaki örnekde, fonksiyonun dışında tanımlanmış olsa bile, bir fonksiyon içinde bir sabit kullanır:

<?php
define("GREETING", "Hoş Geldiniz.");

function myTest() {
    echo GREETING;
}
 
myTest();
?>

 [:en]Constants are like variables except that once they are defined they cannot be changed or undefined.

PHP Constants

A constant is an identifier (name) for a simple value. The value cannot be changed during the script.

A valid constant name starts with a letter or underscore (no $ sign before the constant name).

Note: Unlike variables, constants are automatically global across the entire script.
Create a PHP Constant

To create a constant, use the define() function.

Syntax

define(name, value, case-insensitive)

Parameters:

  • name: Specifies the name of the constant
  • value: Specifies the value of the constant
  • case-insensitive: Specifies whether the constant name should be case-insensitive. Default is false

The example below creates a constant with a case-sensitive name:

<?php
define("GREETING", "Welcome to Webinyo.com!");
echo GREETING;
?>

The example below creates a constant with a case-insensitive name:

<?php
define("GREETING", "Welcome to Webinyo.com!", true);
echo greeting;
?>
Constants are Global

Constants are automatically global and can be used across the entire script.

The example below uses a constant inside a function, even if it is defined outside the function:

<?php
define("GREETING", "Welcome to W3Schools.com!");

function myTest() {
    echo GREETING;
}
 
myTest();
?>

 [:]

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!