PHP

[:tr]PHP 5 Switch Kullanımı[:en]PHP 5 Switch Statement


[:tr]Switch ifadesi, farklı koşullara dayalı farklı eylemler gerçekleştirmek için kullanılır.


Syntax
switch (n) {
  case label1:
    code to be executed if n=label1;
    break;
  case label2:
    code to be executed if n=label2;
    break;
  case label3:
    code to be executed if n=label3;
    break;
  ...
  default:
    code to be executed if n is different from all labels;
}

Birincisi, bir kez değerlendirilen n (çoğu kez bir değişken) tek bir ifademiz var. İfadenin değeri, yapıdaki her olay için olan değerlerle karşılaştırılır. Bir eşleşme varsa, o kutuyla ilişkili kod bloğu yürütülür. Kodun bir sonraki kutuya otomatik olarak girmesini önlemek için break kullanın. default  deyim eşleşme bulunmaması durumunda kullanılır.

Örnek
<?php
$favcolor = "red";

switch ($favcolor) {
  case "red":
    echo "En sevdiğin renk kırmızıdır!";
    break;
  case "blue":
    echo "En sevdiğin renk mavi!";
    break;
  case "green":
    echo "En sevdiğin renk yeşil!";
    break;
  default:
    echo "En sevdiğiniz renk ne kırmızı, mavi ne de yeşil!";
}
?>

 [:en]The switch statement is used to perform different actions based on different conditions.


Syntax
switch (n) {
  case label1:
    code to be executed if n=label1;
    break;
  case label2:
    code to be executed if n=label2;
    break;
  case label3:
    code to be executed if n=label3;
    break;
  ...
  default:
    code to be executed if n is different from all labels;
}

This is how it works: First we have a single expression n (most often a variable), that is evaluated once. The value of the expression is then compared with the values for each case in the structure. If there is a match, the block of code associated with that case is executed. Use break to prevent the code from running into the next case automatically. The default statement is used if no match is found.

Örnek
<?php
$favcolor = "red";

switch ($favcolor) {
  case "red":
    echo "Your favorite color is red!";
    break;
  case "blue":
    echo "Your favorite color is blue!";
    break;
  case "green":
    echo "Your favorite color is green!";
    break;
  default:
    echo "Your favorite color is neither red, blue, nor green!";
}
?>

 [:]

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!