PHP

PHP 5 Switch Kullanımı


Switch ifadesi, farklı koşullara dayalı farklı eylemler gerçekleştirmek için kullanılır.


Syntax
switch (n) {
  case label1:
    code to be executed if n=label1;
    break;
  case label2:
    code to be executed if n=label2;
    break;
  case label3:
    code to be executed if n=label3;
    break;
  ...
  default:
    code to be executed if n is different from all labels;
}

Birincisi, bir kez değerlendirilen n (çoğu kez bir değişken) tek bir ifademiz var. İfadenin değeri, yapıdaki her olay için olan değerlerle karşılaştırılır. Bir eşleşme varsa, o kutuyla ilişkili kod bloğu yürütülür. Kodun bir sonraki kutuya otomatik olarak girmesini önlemek için break kullanın. default  deyim eşleşme bulunmaması durumunda kullanılır.

Örnek
<?php
$favcolor = "red";

switch ($favcolor) {
  case "red":
    echo "En sevdiğin renk kırmızıdır!";
    break;
  case "blue":
    echo "En sevdiğin renk mavi!";
    break;
  case "green":
    echo "En sevdiğin renk yeşil!";
    break;
  default:
    echo "En sevdiğiniz renk ne kırmızı, mavi ne de yeşil!";
}
?>

 

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!