PHP

PHP 5 Syntax ( Sözdizimi )


Bir PHP sunucu tarafında çalıştığı zaman browser’a sonuç olarak HTML çıktısı verir.

Temel PHP Sözdizimi
Bir PHP kodu belgedeki herhangi bir yere yazılabilir.
Bir PHP kodu <?php ile başlar ve ?> ile sona erer.
<?php
// Kodlar bu alanda yer alacak.
?>

PHP dosyaları için varsayılan dosya uzantısı “.php” dir.

Aşağıda yer alan .php dosyasında HTML metin içerisine PHP’de echo kullanılarak “Hello Word” çıktısı sağlanmış.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>PHP Öğreniyorum</h1>

<?php
echo "Hello World!";
?>

</body>
</html>
Not: PHP ile kod yazılırken kodlama sonuna noktalı virgül (;) konulmalıdır.

PHP’de Yorum Satırları

PHP kodundaki bir açıklama, programın parçası olarak okunamayan / yürütülmeyen bir satırdır. Tek amacı, koda bakan birisi tarafından okunmasıdır.

Yorum satırları aşağıdakiler için kullanılabilir:

  1. Başkalarının ne yaptığınızı anlamasına izin verin
  2. Yaptığınız şeyi kendinize hatırlayın – Çoğu programcı, bir ya da iki yıl sonra kendi işlerine geri dönmeyi ve yaptıklarını yeniden anlamayı deneyimler yaşamıştır. Yorum satırları, kodu yazarken ne düşündüğünüzü hatırlatabilir

PHP’de birkaç yorum satırı eklenebilir:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// Bu, tek satırlı bir yorumdur

# Aynı zamanda buda tek satırlı bir yorumdur

/*
Bu, çok satırlı bir yorum bloğu
Birden çok alana yayılmış yorum satırı
*/

$x = 5 /* + 15 */ + 5;
echo $x;
?>

</body>
</html>

PHP’de Hassasiyeti

PHP’de tüm anahtar kelimeler (örn. If, else, while, echo vb.), Sınıflar, işlevler ve kullanıcı tanımlı işlevler büyük / küçük harfe duyarsızdır, rahatlıkla yazabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte kullanılan üç farklı yöntemde kullanılabilir.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
ECHO "Hello World!<br>";
echo "Hello World!<br>";
EcHo "Hello World!<br>";
?>

</body>
</html>
Ancak; Tüm değişken adları büyük / küçük harf duyarlıdır.

Aşağıdaki örnekte, yalnızca ilk değişken olan $color değişkeninin değerini görüntüleyecektir (bunun nedeni, $color, $COLOR ve $coLOR üç farklı değişken olarak ele alınmasıdır):

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$color = "red";
echo "My car is " . $color . "<br>";
echo "My house is " . $COLOR . "<br>";
echo "My boat is " . $coLOR . "<br>";
?>

</body>
</html>

 

 

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!