PHP

PHP 5 Veri Türleri


Değişkenler farklı türdeki verileri depolayabilir ve farklı veri türleri farklı şeyler yapabilir.

PHP aşağıdaki veri türlerini desteklemektedir:

 • String
 • Integer
 • Float (floating point numbers – also called double)
 • Boolean
 • Array
 • Object
 • NULL
 • Resource
String

Bir dize, “Merhaba dünya!” Gibi bir dizi karakterdir.

Değişkenlerde metin veya karakter kullanabilirsiniz. Tek veya çift tırnak işaretleri kullanabilirsiniz:

<?php 
$x = "Hello world!";
$y = 'Hello world!';

echo $x;
echo "<br>"; 
echo $y;
?>
Integer

Bir tamsayı veri türü, -2,147,483,648 ve 2,147,483,647 arasındaki ondalık olmayan bir sayıdır.

Tamsayılar için kurallar:

 • Bir tamsayı en az bir haneli olmalıdır
 • Bir tamsayı ondalık noktasına sahip olmamalıdır
 • Bir tam sayı pozitif veya negatif olabilir
 • Tamsayılar ondalık (10 tabanlı), onaltılık (16 tabanlı – 0x ile ön ek) veya sekizlik (8 tabanlı – 0 ile ön ek) üç biçimde belirtilebilir.

Aşağıdaki örnekte $x bir tam sayıdır. PHP var_dump () işlevi veri türünü ve değerini döndürür:

<?php 
$x = 5985;
var_dump($x);
?>
Float

Kesirli Sayı veya üstel formdaki bir sayı içeren bir sayıdır.

Aşağıdaki örnekte $x bir Kesirli Sayı. PHP var_dump () işlevi veri türünü ve değerini döndürür:

<?php 
$x = 10.365;
var_dump($x);
?>
Boolean

Bir Boolean iki olası durumu temsil eder: TRUE veya FALSE.

$x = true;
$y = false;

Boolean’lar sıklıkla koşullu testlerde kullanılır. Bu dersin sonraki bölümlerinde koşullu test hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

Array

Bir dizi birden çok değeri tek bir değişkende depolar.

Aşağıdaki örnekte $cars bir dizidir. PHP var_dump () işlevi veri türünü ve değerini döndürür:

<?php 
$cars = array("Volvo","BMW","Toyota");
var_dump($cars);
?>

Bu dersin sonraki bölümlerinde diziler hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

Object

Nesne, verileri ve bu verileri nasıl işleyeceğinizle ilgili bilgileri depolayan bir veri türünü belirtir.

PHP’de bir nesne açıkça bildirilmelidir.

Önce bir sınıf tanımlamalıyız. Bunun için class kelimesini kullanıyoruz. Bir sınıf, özellikleri ve yöntemleri içerebilen bir yapıdır:

<?php
class Car {
  function Car() {
    $this->model = "VW";
  }
}

// create an object
$herbie = new Car();

// show object properties
echo $herbie->model;
?>
NULL Value

Null, yalnızca bir değer taşıyabilen özel bir veri türüdür: NULL.

NULL veri türü değişkeni, atanmış değeri olmayan bir değişkendir.

Değişkenler, değeri NULL olarak ayarlayarak da boşaltılabilir:

<?php
$x = "Hello world!";
$x = null;
var_dump($x);
?>

 

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!