PHP

[:tr]PHP 5 While Döngüsü[:en]PHP 5 While Loops


[:tr]PHP döngüler, belirtilen koşul doğruysa bir kod bloğu yürütür.


PHP Döngüler

Genellikle kod yazarken, aynı kod bloğunun bir satırda tekrar tekrar çalıştırılmasını istersiniz. Bir komut dosyasına birkaç neredeyse eşit kod satırı eklemek yerine, döngüler kullanarak böyle bir görevi gerçekleştirebiliriz.

PHP’de şu döngü ifadelerine sahibiz:

 • while – Belirtilen koşulu doğru olduğu sürece bir kod bloğu boyunca döngüye sokar
 • do…while – Bir kod bloğundan bir kez döner ve belirtilen koşul doğru olduğu sürece döngüyü tekrarlar
 • for – Belirli bir süre boyunca bir blok kod boyunca döngüye
 • foreach – Dizideki her öğe için bir kod bloğu üzerinden döngüler
While Döngüsü

While döngüsü, belirtilen koşul doğru olduğu sürece bir kod bloğu yürütür.

Syntax
while (condition is true) {
  code to be executed;
}

Aşağıdaki örnekte ilk olarak bir değişkene $x 1 ($ x = 1) girilir. Ardından, while döngüsü, $x, 5’e eşit veya 5’e eşit olduğu sürece çalışmaya devam eder ($ x <= 5). Döngü her çalıştırıldığında $x, 1 artar ($ x ++):

<?php 
$x = 1; 

while($x <= 5) {
  echo "The number is: $x <br>";
  $x++;
} 
?>

 [:en]PHP while loops execute a block of code while the specified condition is true.


PHP Loops

Often when you write code, you want the same block of code to run over and over again in a row. Instead of adding several almost equal code-lines in a script, we can use loops to perform a task like this.

In PHP, we have the following looping statements:

 • while – loops through a block of code as long as the specified condition is true
 • do…while – loops through a block of code once, and then repeats the loop as long as the specified condition is true
 • for – loops through a block of code a specified number of times
 • foreach – loops through a block of code for each element in an array
The PHP while Loop

The while loop executes a block of code as long as the specified condition is true.

Syntax
while (condition is true) {
  code to be executed;
}

The example below first sets a variable $x to 1 ($x = 1). Then, the while loop will continue to run as long as $x is less than, or equal to 5 ($x <= 5). $x will increase by 1 each time the loop runs ($x++):

<?php 
$x = 1; 

while($x <= 5) {
  echo "The number is: $x <br>";
  $x++;
} 
?>

 [:]

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!