PHP

PHP __autoload() Fonksiyonu Nedir ve Nasıl Kullanılır


Merhaba arkadaşlar bu konumuzda PHP autoload fonksiyonu hakkında bilgi vereceğiz ve örnek bir kod ile sizlere sunacağız.

__autoload() Fonksiyonu Nedir.

__autoload fonksiyonu projemiz içerisinde kullanmakta olduğumuz sınıfları ( Class ) otomatik olarak çalıştığımız dosyaya dahil etmemize olanak sağlar.

__autoload() Fonksiyonu Yararı

Eğer birden fazla sınıf ile çalışıyorsanız bu sınıfları her defasında projenize dahil etmeniz gerekebilir ve buda siz o sınıfı dahil ettiniz mi etmediniz mi düşünmenize sebeb olacaktır. Fakat autoload() fonksiyonu ile böyle bir derdiniz olmayacak ve o kendisi kullanmak istediğiniz sınıfları otomatik olarak dahil edecek.

index.php Dosyamız
<?php

/**
 * Author : Savaş Dersim Çelik
 * Version : 1.0.0
 * Web : http://webinyo.com
 * Mail : savasdersimcelik@gmail.com
 */

define('PROJE_PATH', realpath(''));

/**
 * [$paths Autoload fonksiyonun kontrol edeceğiz dizinleri bir arraya alıyoruz.] 
 */
$paths = array(
 get_include_path(),
 PROJE_PATH,
 PROJE_PATH . '/class/'
);

//
set_include_path(implode(PATH_SEPARATOR, $paths));

/**
 * [__autoload Autoload metotu otomatik olarak kullanmak istediğimiz sınıfları dahil eder.]
 * @param [type] $className [Bu parametre kullandığımız classın adını alır.]
 */
function __autoload($className)
{
 include_once($className . '.php');
}


$baglanti = new baglanti;
$curl = new curl;
$islem = new islem;

?>
baglanti.php Dosyamız
<?php
/**
 * Author : Savaş Dersim Çelik
 * Version : 1.0.0
 * Web : http://webinyo.com
 * Mail : savasdersimcelik@gmail.com
 */

class baglanti
{
 
 function __construct()
 {
  echo 'Baglanti Classı Çalıştı . <br>';
 }
}

?>
islem.php Dosyamız

Bu dosyamızı class isimli bir klasör içerisine koyun.

<?php
/**
 * Author : Savaş Dersim Çelik
 * Version : 1.0.0
 * Web : http://webinyo.com
 * Mail : savasdersimcelik@gmail.com
 */

class islem
{
 
 function __construct()
 {
  echo 'İslem Classı Çalıştı. <br>';
 }
}

?>
curl.php Dosyamız

Bu dosyamızı class isimli bir klasör içerisine koyun.

<?php
/**
 * Author : Savaş Dersim Çelik
 * Version : 1.0.0
 * Web : http://webinyo.com
 * Mail : savasdersimcelik@gmail.com
 */

class curl
{
 
 function __construct()
 {
  echo 'CURL Classı çalıştı. <br>';
 }
}


?>

 

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!