PHP

PHP Array Fonksiyonları


Merhaba arkadaşlar PHP üzerinde diziler ile çalışıyorsanız array fonksiyonlarına hakim olmalısınız veya yapmak istediğiniz iş ile ilgili bir array fonksiyonu varsa işini zora sokmayın direk kullanın.

Aşağıda PHP’de array ile ilgili kullanabileceğiniz yüm fonksiyonları listeledik, tüm fonksiyonları ezberlemenize gerek yok ihtiyacınız olduğunda sayfayı açıp kontrol edebilir eğer işinizi kolaylaştıracak bir fonksiyon var ise kullanarak işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Function Açıklama
array() Bir dizi oluşturur
array_change_key_case() Bir dizideki tüm tuşları küçük veya büyük harf olarak değiştirir.
array_chunk() Bir diziyi dizilerin parçalarına böler
array_column() Giriş dizideki tek bir sütundaki değerleri döndürür
array_combine() Bir “anahtar” dizisindeki ve bir “değer” dizisindeki öğeleri kullanarak bir dizi oluşturur
array_count_values() Bir dizinin tüm değerlerini sayar
array_diff() Dizileri karşılaştırır ve farklılıkları döndürür (yalnızca değerleri karşılaştırır)
array_diff_assoc() Dizileri karşılaştırır ve farklılıkları döndürür (anahtarları ve değerleri karşılaştırır)
array_diff_key() Dizileri karşılaştırır ve farklılıkları döndürür (yalnızca anahtarları karşılaştırır)
array_diff_uassoc() Dizileri karşılaştırır ve farklılıkları döndürür (kullanıcı tanımlı anahtar karşılaştırma işlevi kullanarak anahtarları ve değerleri karşılaştırır)
array_diff_ukey() Dizileri karşılaştırır ve farklılıkları döndürür (yalnızca kullanıcı tanımlı anahtar karşılaştırma işlevi kullanarak anahtarları karşılaştırır)
array_fill() Bir diziyi değerlerle doldurur
array_fill_keys() Bir diziyi anahtarlar belirten değerlerle doldurur
array_filter() Geri arama fonksiyonunu kullanarak bir dizinin değerlerini süzgeçler
array_flip() Tüm tuşları, birleştirilmiş değerleri ile bir dizide çevirir / değiş tokuş eder
array_intersect() Dizileri karşılaştırır ve eşleşmeleri döndürür (yalnızca değerleri karşılaştırır)
array_intersect_assoc() Dizileri karşılaştırır ve eşleşmeleri döndürür (anahtarları ve değerleri karşılaştırır)
array_intersect_key() Dizileri karşılaştırır ve eşleşmeleri döndürür (yalnızca anahtarları karşılaştır)
array_intersect_uassoc() Dizileri karşılaştırır ve eşleşmeleri döndürür (kullanıcı tanımlı anahtar karşılaştırma işlevi kullanarak anahtarları ve değerleri karşılaştırır)
array_intersect_key() Dizileri karşılaştırır ve eşleşmeleri döndürür (yalnızca anahtarları karşılaştır)
array_intersect_uassoc() Dizileri karşılaştırır ve eşleşmeleri döndürür (kullanıcı tanımlı anahtar karşılaştırma işlevi kullanarak anahtarları ve değerleri karşılaştırır)
array_intersect_ukey() Compare arrays, and returns the matches (compare keys only, using a user-defined key comparison function)
array_key_exists() Belirtilen anahtar dizide var olup olmadığını kontrol eder
array_keys() Bir dizinin tüm anahtarlarını döndürür
array_map() Bir dizinin her bir değerini, yeni değerler döndüren bir kullanıcı tarafından oluşturulan işleve gönderir
array_merge() Bir veya daha fazla diziyi tek bir diziye birleştirir.
array_merge_recursive() Bir veya daha fazla diziyi tek bir diziye yineleme olarak birleştirir.
array_multisort() Birden çok veya çok boyutlu dizileri sıralar
array_pad() Belirtilen bir değere sahip, belirli sayıda öğeyi bir diziye ekler.
array_pop() Bir dizinin son öğesini siler
array_product() Bir dizideki değerlerin çarpımını hesaplar
array_push() Dizinin sonuna bir veya daha fazla öğe ekler.
array_rand() Bir dizideki bir veya daha fazla rastgele anahtar döndürür
array_reduce() Bir diziyi kullanıcı tanımlı bir işlev kullanarak dize olarak döndürür
array_replace() İlk dizinin değerlerini aşağıdaki dizilerin değerleriyle değiştirir
array_replace_recursive() İlk dizinin değerlerini, aşağıdaki dizilerin değerleriyle yinelemeli olarak değiştirir
array_reverse() Bir sırayı ters sırayla döndürür
array_search() Belirli bir değer için bir diziyi arar ve anahtarı döndürür
array_shift() Bir diziden ilk öğeyi kaldırır ve kaldırılan öğenin değerini döndürür
array_slice() Bir dizinin seçili bölümlerini döndürür
array_splice() Bir dizinin belirtilen öğelerini kaldırır ve değiştirir
array_sum() Bir dizideki değerlerin toplamını döndürür
array_udiff() Dizileri karşılaştırır ve farklılıkları döndürür (yalnızca kullanıcı tanımlı anahtar karşılaştırma işlevi kullanarak değerleri karşılaştırır)
array_udiff_assoc() Dizileri karşılaştırın ve farklılıkları döndürür (anahtarları karşılaştırmak için yerleşik bir işlevi ve değerleri karşılaştırmak için kullanıcı tanımlı bir işlevi kullanarak anahtarları ve değerleri karşılaştırın)
array_udiff_uassoc() Dizileri karşılaştırır ve farklılıkları döndürür (anahtarları ve değerleri iki kullanıcı tanımlı anahtar karşılaştırma işlevini kullanarak karşılaştır)
array_uintersect() Dizileri karşılaştırır ve eşleşmeleri döndürür (yalnızca kullanıcı tanımlı anahtar karşılaştırma işlevi kullanarak değerleri karşılaştırır)
array_uintersect_assoc() Dizileri karşılaştırır ve eşleşmeleri döndürür (anahtarları karşılaştırmak için yerleşik bir işlevi ve değerleri karşılaştırmak için kullanıcı tanımlı bir işlevi kullanarak anahtarları ve değerleri karşılaştırır)
array_uintersect_uassoc() Dizileri karşılaştırır ve eşleşmeleri döndürür (anahtarları ve değerleri karşılaştırmak, iki kullanıcı tanımlı anahtar karşılaştırma işlevini kullanarak)
array_unique() Bir diziden yinelenen değerleri kaldırır
array_unshift() Bir dizinin başına bir veya daha fazla öğe ekler
array_values() Bir dizinin tüm değerlerini döndürür
array_walk() Bir dizinin her üyesine bir kullanıcı işlevi uygular
array_walk_recursive() Bir dizinin her üyesine yinelemeli olarak bir kullanıcı işlevi uygular
arsort() Bir ilişkisel diziyi değerine göre azalan düzende sıralar
asort() Bir ilişkisel diziyi değerine göre artan düzende sıralar
compact() Değişkenler ve değerlerini içeren dizi oluşturma
count() Bir dizideki öğe sayısını döndürür
current() Bir dizideki geçerli öğeyi döndürür
each() Bir dizideki geçerli anahtar ve değer çiftini döndürür
end() Bir dizinin dahili göstericisini son öğesine ayarlar
extract() Değişkenleri bir diziden geçerli simge tablosuna içe aktarır
in_array() Bir dizide belirtilen bir değer var mı diye bakar
key() Bir diziden bir anahtar getirir
krsort() Anahtara göre bir ilişkisel diziyi azalan düzende sıralar
ksort() Anahtara göre ilişkisel bir diziyi artan düzende sıralar
list() Değişkenleri bir dizi gibi atar.
natcasesort() Büyük / küçük harf duyarlı olmayan “doğal sıralama” algoritması kullanarak bir diziyi sıralar.
natsort() Bir diziyi “doğal düzen” algoritması kullanarak sıralar
next() Bir dizinin dahili dizi göstericisini ilerletme
prev() Dahili dizi göstericisini geri sarar
range() Bir dizi öğe içeren bir dizi oluşturur
reset() Bir dizinin dahili göstericisini ilk öğesine ayarlar.
rsort() Dizili bir diziyi azalan düzende sıralar
shuffle() Bir diziyi karıştırır
sizeof() count() ile aynı işlemi yapmaktadır.
sort() Dizili bir diziyi artan düzende sıralar
uasort() Kullanıcı tanımlı bir karşılaştırma işlevi kullanarak bir diziyi değerlere göre sıralar
uksort() Bir diziyi kullanıcı tanımlı karşılaştırma işlevi kullanarak anahtarlarla sıralar
usort() Kullanıcı tanımlı bir karşılaştırma işlevi kullanarak bir diziyi sıralar

Etiketler

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!