PHP

PHP PDO Veritabanı Bağlantısı Yapma Hazır Class


Merhaba arkadaşlar uzun zamandır kullandığım ve hala kullanmaya devam ettiğim veritabanı bağlantısı için yazmış olduğum bir CLASS’ı sizlerle paylaşmak istiyorum. PDO ile veritabanı bağlantısını ezberlemeye çalışan bir çok arkadaş vardır bu class sizi o yükten kurtaracaktır.

Bu classı kullanarak hazır ve hızlı bir şekilde veritabanı bağlantısı gerçekleştirebilirsiniz. Bu classı başka classlarınıza extends ederek hızlı ve rahat bir şekilde erişebilir istediğiniz zaman bağlantıyı açarak istediğiniz zaman bağlantıyı kapatabilirsiniz.

<?php

/**
 * Author: Savaş Dersim ÇELİK
 * Verison: 1.0.0
 * Web: http://webinyo.com
 * Mail: savasdersimcelik@gmail.com
 */

class baglan{
  public $db;
  public $dsn;
  public $vtuser;
  public $vtpass;
 
 /**
  * [__construct Metotumuzda yukarıda belirlemiş olduğumuz public değişkenleri tanımlıyoruz.]
  */
 function __construct() {    
  $this->dsn = 'mysql:host=localhost;dbname=VERİTABANIADI;charset=UTF8';
  $this->vtuser = 'root';
  $this->vtpass = '';
 }	
 
 /**
  * [baglantiAc Bu metot çağırıldığı taktirde veritabanı ile bağlantıyı açmaktadır.]
  * @return [type] [herhangi birşey döndermez]
  */
 function baglantiAc() {
  try {
   $this->db = new PDO($this->dsn, $this->vtuser, $this->vtpass);
   $this->db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
   $this->db->query('SET NAMES utf8');		
  }
  catch (PDOException $e) {
   echo 'Veritabanı bağlantısı başarısız oldu: ' . $e->getMessage();
  }
 }

 /**
  * [baglantiKapat Bu metot çağırıldığı zaman veritabanı bağnatısı kapanır.]
  * @return [type] [herhangi bir değer döndermez]
  */
 function baglantiKapat() {
    $this->db = null;
  }

}


?>

Metotlar ile ilgili bilgilendirme mesajları kod içerisinde yer almaktadır.

Etiketler

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!