php cron jop

WordPress Cron Örneği Kodu

Bu örnekte, özel bir cron zamanlamasını ayarladık ve onu özel işlevimizi üç dakikada bir zamanlamak ve yürütmek için kullanıyoruz. // Cron'a özel zaman ekle add_filter('cron_schedules', 'filter_cron_schedules'); function filter_cron_sch

Sosyal Medyada Biz