Teminat mektubu nedir? Ne için kullanılır?


İş hayatında yer alan veya yer almak isteyenlerin akıllarındaki en önemli düşüncelerden biri elbette ki kendi işinin patronu olmaktır. Kendi işinin patronu olmak isteyenler de muhakkak şirket kuracaktır.

Şirket kurma sürecinin pek çok karmaşıklığının yanı sıra iş hayatında ayrıntı sayılabilecek bir kavramdan bahsetmek istiyoruz bugün: Teminat mektubu.

Teminat mektubunun ne olduğundan bahsettikten sonra şartlara göre en kolay teminat mektubu veren banka var mı? Varsa bu banka hangi banka gibi sorulara da cevap arayacağız.

Teminat Mektubu Nedir?

Teminat mektubu, aslına bakılırsa iş hayatında firmalar arasında güven ilişkisin tesis etmeyi kolaylaştıran bir belgedir.

Bir firma olarak bir başka firma ile iş yapmak istediniz. Özellikle iki firma arasında ilk defa iş yapılacaksa yapılacak olan bu ilk işten önce firmalardan birinden diğer firma teminat mektubu talep edebilir.

Talep edilen bu teminat mektubunda ortada bir risk varsa riskin ederi kadar bir meblağ, risk durumu ortaya çıkması halinde bunu meydana getiren firmanın adına banka tarafından karşılanır. Teminat mektubunda ilgili banka buna kefil olur.

Örneğin; bir firma başka bir firmadan belli meblağ tutarında bir iş alacak olsun. Bu işi alan bu firmanın işi yarıda bırakması gibi bir durum söz konusu olsun. Böyle bir durumda elbette ki ortaya işi yarım bırakılan firma adına bir zarar meydana gelecektir. İşte teminat mektubu meydana gelecek bu zararın mektuba sahip olan banka tarafından karşılanmasını sağlayacak belgedir. Mektup üzerinde yazan miktar, mektubu veren bankanın güvencesi altındadır.

Mektubu alan kişi, bu miktarı bankadan talep edebilir. Bankanın bu miktarı nasıl bulacağı ise elbette bankanın kendi problemidir.

Hal böyle olunca teminat mektubu almak isteyen kişiler, bankanın riski karşılaması için banka tarafından sıkıca araştırılır. Dolayısıyla ortadaki riski minimuma indirebilmek için de bankanın gözünde itibarlı bir müşteri olmanız halinde teminat mektubunu daha kolay alabilirsiniz.

En kolay şekilde teminat mektubu alınabilecek banka var mıdır diye sorulduğunda elbette her bankanın teminat mektubu vermek için belli başlı şartları vardır. Bu şartlar bazı bankalarda daha esnek olabilir. Biz de bu doğrultuda daha esnek şartlara sahip bankaları belirtmek istedik.

En Kolay Teminat Mektubu veren Bankalar

Aslında bankaların çoğunun teminat mektubu için istediği belgeler aynı. Öncelikle işin gerçek bir iş olması gerekiyor. Ortada gerçekten böyle bir işin olduğuna dair tüm belgeleri bankaya vermelisiniz.

Bunun yanı sıra firmanızın herhangi bir şekilde kötü ticari sicilinin olmaması teminat mektubu alabilmeniz için gerekli olan bir diğer şart olarak belirtilebilir. Vergi borcu dahil, bilinen yüksek bir borcunuzun olması teminat mektubu almanızı engelleyecektir.

Bununla birlikte teminat mektubu almak isteyen kişilerin ilgili bankaya belgelerini verdikten sonra işin miktarı ile orantılı bir miktar talebi gerekiyor.

Tüm bunları bir arada değerlendirdikten sonra daha kolay teminat mektubu veren bankaları şu şekilde belirtebiliriz:

  • Türkiye İş Bankası
  • Ziraat Bankası
  • Vakıfbank
  • Halkbank

Garanti BBVA

Etiketler

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!