Türkiye’de Yüksek Hızlı İnternet Yaygınlaştığında Olacaklarla İlgili Rapor Yayınlandı


Bildiğiniz gibi bir hafta sonra 4.5G teknolojisine geçiş yapıp şu ana göre çok daha hızlı internet deneyimini yaşamaya başlayacağız. Bu teknolojinin ve genel olarak hızlı internetin Türkiye genelinde yaygınlaşmasının ekonomiye sağlayacağı faydalardan bahseden dünyanın en eski strateji danışmanlığından olan Strategy& Telekomünikasyon, bu anlamda bir rapor yayınladı.

Raporda ülkemizde hızlı internetin yaygınlaştırılması sonucunda elde edeceğimiz istihdamlardan, ek gelirlerden ve diğer ülkelerle aramızdaki rekabette nerede olacağımızdan bahsedilmiş. Şimdi bu maddelere teker teker bir bakalım:
 

 • Türkiye’de yüksek hızlı sabit internetin yaygınlaştırılması, Türkiye’ye 2023’e kadar 130 milyar dolar ek gayri safi yurtiçi hasıla ve 500 bin ek istihdam getirecek
 • Rapora göre Türkiye’de şu anda %44 olan sabit internet kullanım oranı, mevcut artış hızıyla, 2023 yılında ancak %60’a ulaşacak. Yüksek hızlı internetin yaygınlaştırılması konusunda gerekli adımlar atılırsa bu oranının %85’e yükselmesi mümkün.
 • Sabit internet kullanımının 2023 yılında %85’e yükselmesi; GSYiH’ya 130 milyar dolar katkı sağlarken, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne 10 milyar dolar ek büyüme ve 500 bin ek istihdamı beraberinde getirecek.
 • Türkiye’de mevcut durumda %66’lık bir kesiminde yüksek hızlı sabit internet altyapısı hazır olmasına rağmen yüksek hızlı internet kullanımı sadece %13 seviyesinde bulunuyor. Ayrıca, %42 olan ultra-hızlı internet altyapı yaygınlığına rağmen ultra hızlı internet kullanım oranı ise sadece %0,1.
 •  

 • Pazardaki rekabet yoğunluğunu ölçen HHI Endeksi1 Türkiye oranı 2010 yılında %72 iken bugün bu oran %51’e düştü. HHI Endeksi’nin düşmesi, Türkiye pazarında rekabetin arttığı anlamına geliyor.
 • Türkiye’de internet erişiminin yaygınlığı AB15 (Avrupa Birliği’nde 31 Aralık 2003’ten önce üye bulunan ülkeler. Yani Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık) ortalamasına göre daha iyi seviyede. Ev ve işyerlerinin %98’i internet erişimine, %66’sı yüksek-hızlı internet erişimine sahip. Bu rakamlar AB-15 ülkelerinde ortalama sırayla %97 ve %55.
 • Türkiye’de yüksek hızlı bağlantıya olan talep AB’den çok daha hızlı artıyor. 10 Mbps ve üzerinde hızı olan abonelerin toplam aboneler içindeki payı sadece son 2 yıl içerisinde %19‘dan %72‘ye çıktı. Bu artış AB ülkelerinde ancak 4,5 yılda gerçekleşti.
 • Strategy& Telekomünikasyon, yüksek hızlı internetin yaygınlaştırılması için dünya genelinde uygulanan üç modeli ön plana çıkarmış. Türkiye içinse bu modellerden iki tanesinin uygun olduğundan bahsedilmiş. Bu modeller “Talebin Canlandırılması” ve “Altyapı Yatırımlarına Dayalı Rekabet”. Strategy& Telekomünikasyon’a göre bu modeller uygulandığında, şu anda %66 olan yüksek hızlı sabit internet erişimi ve kapsama oranı, 7 yıl sonra %85’e ulaşacak. Bunun yanında %44 olan sabit internet kullanım oranı da bu modellerin ardından 2023’te %85’e ulaşacak. Buna bağlı olarak 7 yıllık süreç içerisinde 10 milyar dolarlık ek büyüme ve istihdama ek olarak 500 bin katkı sağlanacak.

  Etiketler

  Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


  Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!