[:tr]WordPress Cron Örneği Kodu[:en]WordPress Cron Example


[:tr]Bu örnekte, özel bir cron zamanlamasını ayarladık ve onu özel işlevimizi üç dakikada bir zamanlamak ve yürütmek için kullanıyoruz.

// Cron'a özel zaman ekle
add_filter('cron_schedules', 'filter_cron_schedules');
function filter_cron_schedules($param) {
 return array('three_minutes' => array(
  'interval' => 180, // seconds
  'display' => __('3 Dakika') 
 ));
}

add_action('wp', 'sfs_cron_activation');
function sfs_cron_activation() {
 if (!wp_next_scheduled('sfs_cron_cache')) {
  wp_schedule_event(time(), 'three_minutes', 'sfs_cron_cache'); // hourly, daily, twicedaily, three_minutes
 }
}

add_action('sfs_cron_cache', 'sfs_cache_data');
function sfs_cache_data() {

// Buradaki kodunuz her üç dakikada bir çalışacaktır
// gereken her türlü kodunuzu buraya ekleyin

}

sfs_cache_data() fonksiyonuna Her üç dakikada bir çalışması gereken işlevleri ekleyebilirsiniz. Özel aralığı üç dakikadan daha uzun bir süreye ayarlamak için aralık değerini (saniyede) düzenleyin ve buna göre değeri görüntüleyin.[:en]In this example, we’re setting a custom cron schedule and using it to schedule and execute our custom function every three minutes.

// add custom time to cron
add_filter('cron_schedules', 'filter_cron_schedules');
function filter_cron_schedules($param) {
 return array('three_minutes' => array(
  'interval' => 180, // seconds
  'display' => __('Every 3 minutes') 
 ));
}
// cron for caching counts
add_action('wp', 'sfs_cron_activation');
function sfs_cron_activation() {
 if (!wp_next_scheduled('sfs_cron_cache')) {
  wp_schedule_event(time(), 'three_minutes', 'sfs_cron_cache'); // hourly, daily, twicedaily, three_minutes
 }
}
// cache feed counts
add_action('sfs_cron_cache', 'sfs_cache_data');
function sfs_cache_data() {

 // cache feed counts (for example)
 // this function will run every three minutes
 // add whatever functionality is required
}

Note that the sfs_cache_data() function is gutted for clarity; in it, you can add whatever functionality that needs run every three minutes. To change the custom interval to something other than three minutes, edit the interval value (in seconds) and display value accordingly.[:]

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!