[:tr]WordPress Gelişmiş Shortcode ( Kısakod ) Oluşturma [:en]WordPress Create Shortcode


[:tr]WordPress Shortcode oluşturmanıza yardımcı olmak için ultra hızlı kılavuz. Kısa kodların nasıl oluşturulacağı ile ilgili temel bir örneğe ihtiyaç duyan deneyimli WordPress kullanıcılarına yöneliktir.

Basit bir kısa kod oluşturun

Tavsiye edeceğim ilk şey basit bir kısa kod oluşturmaya çalışmaktır. Sonra nasıl çalıştığını görürseniz, daha gelişmiş bir örnekle devam edin. İşte temel bir WordPress Shortcode örneği:

function basit_kisakod_ornegi() { 
 return '<p>Bu, bir WordPress kısa kodunun basit bir örneğidir.</p>'; 
}
add_shortcode('basit_kisakod', 'basit_kisakod_ornegi');

Burada basit bir paragraf ve bazı metin döndüren basit bir PHP işlevi basit_kisakod_ornegi() var. İşlev, gerçek bir WordPress Shortcode’u yapmak için add_shortcode() ‘ya bağlanır. İlk parametre kısa kod adını ve ikinci parametreyi işlev adını belirtin.

Bu kod snippet’ini temanızın functions.php dosyasına ekledikten sonra, herhangi bir Yayın veya Sayfa için aşağıdaki kısa kodu ekleyerek arayabilirsiniz:

[basit_kisakod]

Bu, basit_kisakod_ornegi() işlevinde belirtilen satırı çıktılar:

<p>Bu, bir WordPress kısa kodunun basit bir örneğidir.</p>

Temel bir kısa kodun nasıl çalıştığını gördüğünüze göre, biraz daha gelişmiş bir örneğe göz atalım.

Biraz daha gelişmiş örnek

Daha gelişmiş kısa kodlar yazmanın anahtarı, niteliklerin nasıl kullanıldığını anlamaktır. functions.php üzerinden de eklenecek aşağıdaki örneği düşünün:

function advanced_shortcode_example($atts, $content = null) {
 extract(shortcode_atts(array(
  'href' => 'http://example.com/'
 ), $atts));
 return '<a href="'. $href .'">'. $content .'</a>';
}
add_shortcode('url', 'gelismis_kisakod_ornegi');

Burada dikkat edilmesi gereken önemli hususlar şöyledir:

 • Fonksiyona iki değişken aktarılır: $atts ve $content
 • $atts aslında extract(shortcode_atts()) kullanılarak ayıklanan bir dizedir.
 • Dizge, $href değişkeninin varsayılan değerini tanımlar
 • Varsayılan href değeri, $atts dizisinde bulunan href tarafından geçersiz kılınır
 • $content kısa kodun kendisinde tanımlanır ve bağlantı metni için kullanılır

Basit örnekte olduğu gibi, burada add_shortcode() işlevine alarak, gelismis_kisakod_ornegi() işlevi gerçek bir WordPress Shortcode’u haline getiririz.

Shortcode işlevi eklendikten sonra shortcode şöyle çağrılabilir:

[url href="https://webinyo.com/"]Online Web Paylaşımları[/url]

Herhangi bir Yayın veya Sayfaya eklendiğinde, bu kısa kod “OnlineWeb Paylaşımları” yazan bir bağlantı görüntüler ve https://webinyo.com/[:en]Ultra-quick guide to help you create a WordPress Shortcode. Aimed at experienced WordPress users who need a basic example of how to create shortcodes.

Create a simple shortcode

The first thing I would recommend is try to create a simple shortcode. Then once you see how it works, continue with a more advanced example. Here is an example of a basic WordPress Shortcode:

function simple_shortcode_example() { 
 return '<p>This is a simple example of a WordPress shortcode.</p>'; 
}
add_shortcode('simple_example', 'simple_shortcode_example');

Here we have a basic PHP function named simple_shortcode_example() that returns a simple paragraph and some text. The function is hooked into add_shortcode() to make it an actual WordPress Shortcode. The first parameter is the shortcode name and the second parameter is the function name.

After adding this code snippet to your theme’s functions.php file, you can call it by adding the following shortcode to any Post or Page:

[simple_example]

This will output the line specified in the simple_shortcode_example() function:

<p>This is a simple example of a WordPress shortcode.</p>

Now that you’ve seen how a basic shortcode works, let’s look at a (slightly) more advanced example.

Slightly more advanced example

The key to writing more advanced shortcodes is to understand how attributes are used. Consider the following example, which also would be added via functions.php:

function advanced_shortcode_example($atts, $content = null) {
 extract(shortcode_atts(array(
  'href' => 'http://example.com/'
 ), $atts));
 return '<a href="'. $href .'">'. $content .'</a>';
}
add_shortcode('url', 'advanced_shortcode_example');

The key things to notice here are:

 • Two variables are passed to the function, $atts and $content
 • $atts is an array that is extracted using extract(shortcode_atts())
 • The array defines the default value of the $href variable
 • The default href value is overridden by the href contained in the $attsarray
 • $content is defined in the shortcode itself and used for the link text

As with the simple example, here we make the advanced_shortcode_example()function an actual WordPress Shortcode by hooking into add_shortcode().

Once the shortcode function is included, the shortcode can be called like so:

[url href="https://webinyo.com/"]Awesome code snippets[/url]

When included on any Post or Page, that shortcode will display a link that says, “Awesome code snippets”, and points to https://webinyo.com/

For more thorough/detailed information on WordPress Shortcodes, check out the WP Codex (see reference link below).

References

[:]

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!