WordPress Gelişmiş Shortcode ( Kısakod ) Oluşturma


WordPress Shortcode oluşturmanıza yardımcı olmak için ultra hızlı kılavuz. Kısa kodların nasıl oluşturulacağı ile ilgili temel bir örneğe ihtiyaç duyan deneyimli WordPress kullanıcılarına yöneliktir.

Basit bir kısa kod oluşturun

Tavsiye edeceğim ilk şey basit bir kısa kod oluşturmaya çalışmaktır. Sonra nasıl çalıştığını görürseniz, daha gelişmiş bir örnekle devam edin. İşte temel bir WordPress Shortcode örneği:

function basit_kisakod_ornegi() { 
 return '<p>Bu, bir WordPress kısa kodunun basit bir örneğidir.</p>'; 
}
add_shortcode('basit_kisakod', 'basit_kisakod_ornegi');

Burada basit bir paragraf ve bazı metin döndüren basit bir PHP işlevi basit_kisakod_ornegi() var. İşlev, gerçek bir WordPress Shortcode’u yapmak için add_shortcode() ‘ya bağlanır. İlk parametre kısa kod adını ve ikinci parametreyi işlev adını belirtin.

Bu kod snippet’ini temanızın functions.php dosyasına ekledikten sonra, herhangi bir Yayın veya Sayfa için aşağıdaki kısa kodu ekleyerek arayabilirsiniz:

[basit_kisakod]

Bu, basit_kisakod_ornegi() işlevinde belirtilen satırı çıktılar:

<p>Bu, bir WordPress kısa kodunun basit bir örneğidir.</p>

Temel bir kısa kodun nasıl çalıştığını gördüğünüze göre, biraz daha gelişmiş bir örneğe göz atalım.

Biraz daha gelişmiş örnek

Daha gelişmiş kısa kodlar yazmanın anahtarı, niteliklerin nasıl kullanıldığını anlamaktır. functions.php üzerinden de eklenecek aşağıdaki örneği düşünün:

function advanced_shortcode_example($atts, $content = null) {
 extract(shortcode_atts(array(
  'href' => 'http://example.com/'
 ), $atts));
 return '<a href="'. $href .'">'. $content .'</a>';
}
add_shortcode('url', 'gelismis_kisakod_ornegi');

Burada dikkat edilmesi gereken önemli hususlar şöyledir:

 • Fonksiyona iki değişken aktarılır: $atts ve $content
 • $atts aslında extract(shortcode_atts()) kullanılarak ayıklanan bir dizedir.
 • Dizge, $href değişkeninin varsayılan değerini tanımlar
 • Varsayılan href değeri, $atts dizisinde bulunan href tarafından geçersiz kılınır
 • $content kısa kodun kendisinde tanımlanır ve bağlantı metni için kullanılır

Basit örnekte olduğu gibi, burada add_shortcode() işlevine alarak, gelismis_kisakod_ornegi() işlevi gerçek bir WordPress Shortcode’u haline getiririz.

Shortcode işlevi eklendikten sonra shortcode şöyle çağrılabilir:

[url href="https://webinyo.com/"]Online Web Paylaşımları[/url]

Herhangi bir Yayın veya Sayfaya eklendiğinde, bu kısa kod “OnlineWeb Paylaşımları” yazan bir bağlantı görüntüler ve https://webinyo.com/

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!