WordPress Temada Kategorileri Listeleme


Evet arkadaşlar tema geliştiricisi iseniz aşağıda wordpress tarafından hali hazırda tarafımıza sunmuş olduğu wordpress kategori listeleme fonksiyonu ile temamızda kategorilerimizi listeleyebiliriz.

Bu fonksiyon sadece içerisinde yazı bulunan kategorileri listelemektedir.

Kullanımı

<?php wp_list_categories( $args ); ?>

Varsayılan Parametre Değerleri

<?php $args = array(
 'show_option_all'  => '',
 'orderby'      => 'name',
 'order'       => 'ASC',
 'style'       => 'list',
 'show_count'     => 0,
 'hide_empty'     => 1,
 'use_desc_for_title' => 1,
 'child_of'      => 0,
 'feed'        => '',
 'feed_type'     => '',
 'feed_image'     => '',
 'exclude'      => '',
 'exclude_tree'    => '',
 'include'      => '',
 'hierarchical'    => 1,
 'title_li'      => __( 'Categories' ),
 'show_option_none'  => __('No categories'),
 'number'       => null,
 'echo'        => 1,
 'depth'       => 0,
 'current_category'  => 0,
 'pad_counts'     => 0,
 'taxonomy'      => 'category',
 'walker'       => null
); ?>
 • Tüm kategoriler bağlantısı yoktur
 • Kategoriler, kategori adına göre artan sırada gösterilir
 • Düzensiz liste şeklinde gösterilir (unordered list)
 • Yazı sayısı gösterilmez
 • Sadece yazı bulunan kategoriler gösterilir
 • Kategori açıklaması başlık özniteliği olarak gösterilir
 • Herhangi bir Kategorinin alt kategorisi ile sınırlı değildir
 • Feed veya feed görüntüsü kullanılmaz
 • Tüm kategoriler içerilir
 • Aktif Kategori ‘current-cat’ CSS sınıf-soneki ile gösterilir
 • Kategoriler hiyerarşik düzende gösterilir
 • Kategori ismi listenin başlığı olarak gösterilir
 • (!!!!!)No SQL LIMIT is imposed (‘number’ => 0 is not shown above)
 • Kategorileri görüntüler
 • Derinlik sınırı yoktur
 • Tüm kategoriler.
 • (!!!!)The list is rendered using a new walker object of the the Walker_Category class

Parametreler

Parametre Açıklama
show_option_all (string) Boş bırakılmazsa ve stil list olarak belirtilmişse tüm kategorilere ait bir bağlantı görüntülenir.Varsayılan olarak tüm kategorilere bağlantı görüntülenmez.
orderby (string) Kategorileri alfabetik ,kategori ID’sine göre, veya kategorideki yazı sayısına göre sıralar.
order (string) Kategorilerin sıralama süzeni (azalan veya artan düzende). Varsayılan değer artan düzende dir.
style (string) Kategori liste düzeni. list değeri kategorileri liste halinde görüntüler.none değeri özel bir görüntüleme metodu içermez (liste elemanları
etiketleri ile ayrılır). Varsayılan olarak list değeri alır (düzensiz liste şeklinde düzenlenir). Daha fazlası için [[Template_Tags/wp_list_categories#Kategori_Listesini_Stilize_Etme|stil bölümü]’ne bakın.
show_count (boolean) Her kategori için mevcut yazı sayısını gösterir. Varsayılan değer false (yazı sayılarını gösterme).
hide_empty (boolean) Yazısı olmayan kategorileri gizler. Varsayılan değer true (boş kategorileri gizle).
use_desc_for_title boolean) Oluşturulan bağlantıların title özniteliğine kategorinin açıklamasının eklenip eklenmeyeceğini belirler.(i.e.
child_of (integer) Sadece belirtilen kategorinin alt kategorisi olan kategorileri görüntüler. Varsayılan değer bulunmamaktadır.
feed (string) Her kategorideki rss-2feed için bağlantı oluşturur ve bağlantı metnini gösterir. Varsayılan olarak metin ve bağlantı bulunmaz.
feed_type (string)
feed_image (string) Her kategorideki rss-2 feed için bağlantı görevi gören görüntü (genellikle rss ikonu) oluşturur. Bu parametre feed parametresini geçersiz kılar. Varsayılan değer bulunmamaktadır.
exclude (string) Bir veya daha fazla kategoriyi hariç tutar. Bu parametrede kategori id’leri kullanılabilir. Kategoriler arası , kullanılır. include parametresi boş olmalıdır.
exclude_tree (string) Kategori ağacını hariç tutar. Bu parametrede kategori id’leri kullanılabilir. Kategoriler arası (,) kullanılır. include parametresi boş olmalıdır. Eğer hierarchical parametresi true ise exclude_tree yerine exclude kullanmak gerekir.
include (string) Sadece belirtilmiş kategori id’lerine sahip kategoriler görüntülenir. Kategoriler arası , kullanılır.
hierarchical (boolean) Alt kategorileri iç içe geçmiş liste halinde veya inline olarak görüntüler. Varsayılan değer true (alt kategorileri görüntüle).
title_li (string) Listenin başlığını düzenler. Varsayılan değeri “Kategoriler”. Bu parametre var ancak değer belirtilmemişse başlık görüntülenmeyecektir.
number (integer) Görüntülenecek kategori sayısını düzenler. SQL LIMIT değerinin tanımlanmasını sağlar.
echo (boolean) Sonucu görüntüler veya değişkene atar. Varsayılan değer true (Kategorileri düzenli şekilde görüntüler). Bu parametre Version 2.3’te eklenmiştir.
depth (integer) Bu parametre Kategori hiyerarşisinde kaç katmanın listeye dahil edileceğini kontrol eder. Varsayılan değer 0 (bütün kategorileri ve alt kategorilerini görüntüle). Bu parametre Version 2.5’te eklendi.
current_category (integer) Kategori arşiv sayfalarında olmayan wp_list_categories kullanımında ‘current-cat’ ekinin görünmesine izin verir.Normalde ‘current-cat’ sadece kategori arşiv sayfaları için ayarlıdır. Eğer başka bir kullanımınız varsa veya farklı bir kategoriyi öne çıkarmak isterseniz, bu parametre fonksiyonun aktif olan kategoriyi göstermesini geçersiz kılar. Bu parametre Version 2.6’da eklenmiştir.
pad_counts (boolean) Bağlantı veya yazı sayılarını alt kategorileri de ekleyerek hesaplar. Eğer ‘show_counts’ ve ‘hierarchical’ parametrelerinin değerleri ‘true’ ise bu parametre de otomatik olarak ‘true’ olur. Bu parametre Version 2.9’da eklenmiştir.
taxonomy (string) Görüntülenecek taxonomy.

Örnekler

Kategorileri Dahil Etme veya Hariç Tutma

Kategorileri alfabetik olarak sıralamak ve sadece 16, 3, 9 ve 5 ID numaralı kategorilerini görüntülemek için şu kodu kullanabilirsiniz:

<ul>
<?php wp_list_categories('orderby=name&include=3,5,9,16'); ?> 
</ul>

Bu örnek kategorileri isme göre sıralar, her kategorinin yazı sayısını görüntüler ve 10 ID numaralı kategoriyi hariç tutar.

<ul>
<?php wp_list_categories('orderby=name&show_count=1&exclude=10'); ?> 
</ul>

Liste Başlığını Görüntüleme veya Gizleme

title_li parametresi wp_list_categories tarafından oluşturulan kategori başlığını gösterir veya gizler. Liste başlığı olarak “Kategoriler” görüntülenir. Eğer parametre boş değere ayarlanmışsa, başlık gösterilmez. Bu örnek kategori ID numarası 4 ve 7 olan kategorileri hariç tutar ve başlığı göstermez:

<ul>
<?php wp_list_categories('exclude=4,7&title_li='); ?>
</ul>

Bu örnekte sadece ID numarası 9, 5, ve 23 olan kategoriler dahil edilmiş ve başlık metni “Poetry” ve başlık stili <h2> olarak belirtilmiştir:

<ul>
<?php wp_list_categories('include=5,9,23&title_li=<h2>' . __('Poetry') . '</h2>' ); ?> 
</ul>

Sadece Bir Kategorinin Alt Kategorilerini Gösterme

Sıradaki örnek kod sadece 8 ID numaralı kategorinin alt kategorilerini ID numarasına göre sıralar;her kategori için yazı sayısını gösterir ve kategori açıklamasını title özniteliğine eklemez.Not: Eğer ana kategoride yazı bulunmuyorsa, ana kategori gösterilmez.

<ul> 
<?php wp_list_categories('orderby=id&show_count=1&use_desc_for_title=0&child_of=8'); ?>
</ul>

Kategori Sayımından Parantezi Kaldırma

show_count=1 iken, her kategori sayımı parantez ile çevrilidir. WordPress çekirdek dosyalarını düzenlemeden parantezi kaldırmak için sıradaki kodu kullanın.

<?php
$variable = wp_list_categories('echo=0&show_count=1&title_li=<h2>Categories</h2>');
$variable = preg_replace('~\((\d+)\)(?=\s*+<)~', '$1', $variable);
echo $variable;
?>

 

Etiketler

Konu İle İlgili Soru, Görüş ve Öneriler


Mehmet

Pazar Mart 11th, 2018

kodları yeni oluşturduğum bir sitede denedim ve sorunsuz bir şekilde çalıştı teşekkür ederim

Soru, Görüş ve Önerileriniz için Yazın!